Algemene voorwaarden van het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan

 

Dit document beschrijft de voorwaarden van deelname aan het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan. Door het inschijfformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren in een van onze dierenartspraktijken bevestigt u dat u de rechtmatige eigenaar bent van het dier op het inschrijfformulier en dat u deel wilt nemen aan dit plan. Lees de voorwaarden goed door. Indien er vragen of onduidelijkheden zijn laat dit dan weten voor u uw ingevulde formulier inlevert. 

 

 1. De jaarlijkse dienstverlening  

Als deelnemer aan het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan heeft u, na betaling van eerste maandelijkse termijn, recht op de volgende diensten en aanvullende voordelen voor het huisdier op het formulier. 

 

Gezondheidsplan voor volwassen dieren: 

 • Gezondheidscontrole door de dierenarts met een basisvaccinatie (cocktail enting of weil) 

 • Gratis assistentenconsulten (Nagels, gewichtsbegeleiding, gebitscontrole, etc) 

 • Ontvlooiing en tekenbestrijding  

 • Voor honden middels 4x Bravecto per jaar 

 • Voor katten 12x Vectra Felis  per jaar  

 • 4x ontworming middels Milbactor per jaar 

 • Kortingen op andere producten 

 • 10% op de volgende producten 

 • Rabiës en kennelhoest vaccinatie 

 • Het hele assortiment voeding  

 • (Spoed)consulten 

 • Tandsteen verwijderen/gebitsbehandeling 

 • Sterilisatie of castratie 

 • In huis diagnostiekBloedonderzoekurine-onderzoek, röntgen, echo. 

 • 50 % op de chip (verplicht voor deelname) 

 

Gezondheidsplan voor jonge honden tot 1 jaar: 

 • Gezondheidscontroles door de dierenarts met basisvaccinaties 

 • rond 8 en rond 12 weken leeftijd 

 • Assistentenconsulten (gezondheidscheck en voorlichting) 

 • Op 4, 5 , 6 en 9 maanden leeftijd 

 • Ontworming middels 7 behandelingen met Milbactor gedurende het 1e levensjaar  

 • Op 8, 10, 12 weken en op 4, 5, 6, 9 maanden.  

 • Behandelingen tegen vlooien en teken gedurende het eerste levensjaar 

 • Tot 6 maanden middels 4 pipetten advantix 

 • Vanaf 6 maanden middels 2 tabletten Bravecto 

 • 10 % Korting op de volgende producten: 

 • Rabiës en kennelhoest vaccinatie 

 • Het hele assortiment voeding  

 • (spoed)consulten 

 • Sterilisatie of castratie 

 • In huis diagnostiek: Bloedonderzoek, urine-onderzoek, röntgen, echo. 

 

Gezondheidsplan voor jonge katten: 

 • Gezondheidscontrole door de dierenarts met een ‘’core’’ vaccinatie 

 • Rond 9 en 12 weken leeftijd 

 • Sterilisatie of castratie, inclusief gezondheidscontrole door dierenarts 

 • Assistentenconsulten (gebit, gewicht, nazorg castratie of sterilisatieetc) 

 • Ontworming middels 7 behandelingen Milbactor gedurende het 1e levensjaar 

 • Op 8, 10, 12 weken en op 4, 5, 6, 9 maanden 

 • Behandelingen tegen vlooien middels 10 pipetten Vectra Felis gedurende het 1e levensjaar 

 • 10 % korting op de volgende producten: 

 • Rabiës vaccinatie 

 • Het hele assortiment voeding  

 • (spoed)consulten 

 • In huis diagnostiek: Bloedonderzoek, urine-onderzoek, röntgen, echo. 

 • 50% korting op een chip 

 

 (Abonnementstarief per maand, afhankelijk van soort huisdier en volwassen gewicht) 

 

2.   Betaling     

Door uw inschrijving machtigt u Van Stad tot Wad dierenartsen maandelijks het bedrag zoals weergegeven op uw inschrijfformulier af te schrijven. De eerste betaling (eerste termijn + inschrijvingskosten) via pin op een van onze vestigingen worden gedaan, daarna via automatische incasso telkens rond de 25ste van de maand. De inschrijvingskosten bedragen € 12,50 per inschrijving. Per inschrijving kunnen meerdere dieren worden aangemeld. 

 

Van Stad tot Wad dierenartsen behoudt zich het recht voor om eenzijdig de maandelijkse bijdrage voor het Gezondheidsplan te verhogen mits dit minimaal één maand van te voren aan u is medegedeeld. Als u hiermee niet akkoord bent, kunt u uw deelname aan het plan beëindigen door dit schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de aankondiging van prijsverhoging aan Van Stad tot Wad dierenartsen te laten weten via e-mail (info@vanstadtotwad.nlof brief (richten aan: Van Stad tot Wad Gezondheidsplan, Wijmersweg 13, 9919 BH, Loppersum). 

 

Standaard wordt het abonnementstarief ieder jaar per 1 januari gecorrigeerd voor inflatie (CBS consumentenprijsindex). Hiervoor is geen verdere toestemming nodig.    

    

Op het moment dat u het maandelijkse bedrag behorende bij het plan niet betaalt is Van Stad tot Wad dierenartsen gemachtigd met onmiddellijke ingang alle diensten behorende bij dit plan op te schorten tot alle maandelijkse betalingen zijn voldaan. Blijft u langer dan een maand in gebreke dan kan Van Stad tot Wad dierenartsen uw deelname per direct opzeggen. De openstaande termijnen zullen alsnog in rekening worden gebracht. 

 

Alle betalingen aan Van Stad tot Wad dierenartsen zijn inclusief BTW. 

 

3.   Duur van de overeenkomst

Uw deelname aan het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan voor pups en kittens wordt aangegaan voor een periode van 10 maanden. Na deze periode (vóór de einddatum) wordt er schriftelijk contact opgenomen over verlenging van het plan. Deelname aan een vervolgplan kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan. Het vervolgplan wordt maandelijks stilzwijgend verlengd, tenzij er wordt beëindigd op grond van artikel 4 van deze voorwaarden door uzelf of door Van Stad tot Wad dierenartsen.

Uw deelname aan het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan voor volwassen honden en katten wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Na deze periode (vóór de einddatum) wordt er schriftelijk contact opgenomen over verlenging van het plan. Deelname aan een vervolgplan kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan. Het vervolgplan wordt maandelijks stilzwijgend verlengd, tenzij er wordt beëindigd op grond van artikel 4 van deze voorwaarden door uzelf of door Van Stad tot Wad dierenartsen.

 

4.   Beëindiging van de overeenkomst    

Van Stad tot Wad dierenartsen kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen als u handelt in strijd met deze voorwaarden inclusief de genoemde betalingsvoorwaarden.   

  

Deze overeenkomst beëindigals het huisdier, zoals vermeld op het inschrijfformulier, komt te overlijden. Indien uw huisdier thuis is overleden, dan dient u ons dit per e-mail of brief laten weten. Het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan kan met ingang van de daarop volgende maand worden beëindigd.    

 

De overeenkomst kan door u en door Van Stad tot Wad dierenartsen worden opgezegd door schriftelijke opzegging uiterlijk een maand voor beoogde beëindiging. U kunt uw opzegging via e-mail (info@vanstadtotwad.nlof per brief (richten aan: Van Stad tot Wad Gezondheidsplan, Wijmersweg 13, 9919 BH, Loppersum) kenbaar maken. 

 

Na beëindiging van de overeenkomst hoeft u geen maandelijkse termijnen meer te betalen en is Van Stad tot Wad dierenartsen niet langer gehouden diensten te verlenen of producten te leveren zoals beschreven in artikel 1. Er zal door middel van contante betaling of via automatische incasso wel een verrekening plaats vinden voor de reeds geleverde of reeds betaalde diensten tegen het normaal geldende tarief. 

 

5.   Voorwaarden voor deelneming aan het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan    

Het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan staat open voor honden en katten van alle leeftijden. Andere diersoorten zijn uitgesloten van deelname. Het is uw verantwoordelijkheid de medewerkers van Van Stad tot Wad dierenartsen te informeren dat uw huisdier aan het Van Stad tot Wad Gezondheidsplan deelneemt als u producten koopt of met uw huisdier voor consult komt. Alle formele mededelingen met betrekking tot dit plan dienen schriftelijk te worden gedaan t.a.v. Van Stad tot Wad Gezondheidsplan per mail of brief. Van Stad tot Wad dierenartsen bepaalt welke producten worden geleverd onder de voorwaarden van dit contract. In geval van geschil valt deze overeenkomst onder Nederlands recht. 

 

6.   Dataprotectie 

De dataprotectiewetten zullen worden gerespecteerd. Uw gegevens zullen uitsluitend door de dierenartsenpraktijk worden gebruikt ten behoeve van uw huisdier en om u te informeren over onze dienstverlening.  

 

7.   Leveringsvoorwaarden 

Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing. 

 

8. Wijziging voorwaarden 

Voorwaarden kunnen tussentijds door Van Stad tot Wad dierenartsen worden gewijzigd en leiden niet automatisch tot beëindiging van de overeenkomst. Van Stad tot Wad dierenartsen zal u informeren als de voorwaarden worden gewijzigd. U hebt het recht de overeenkomst te beëindigen per datum wijziging.