Antibiotica UDD, hoe zat het ook alweer ...!?!

15 juni, 2015

Veehouders en dierenartsen hebben zich de laatste jaren enorm ingespannen om het antibiotica-gebruik drastisch terug te dringen. Hierdoor hebben veehouders zich het recht behouden om onder voorwaarden zelf antibiotica toe te dienen. Ter opfrissing een aantal voorwaarden die per 1 maart 2014 zijn ingegaan. 

Er is een 1-op-1 overeenkomst en een bedrijfsdossier (BGP en BBP).
Deze laatste bestaat uit:
- een evaluatie van de maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen om bedrijfsgezondheid te verbeteren en antibioticagebruik te verminderen.
- een analyse van de bedrijfsgezondheid en het medicijngebruik
- een bedrijfsbehandelplan met middelen die de veehouder mag inzetten voor de omschreven aandoeningen

15%-regel
U mag voor maximaal 15% van uw koppel een behandeling droogzetters en mastitisinjectoren op voorraad hebben.
Voorbeeld: een bedrijf met 100 koeien mag voor 15 dieren droogzetters op voorraad hebben.
Voor de meeste droogzetters zijn doosjes beschikbaar met 24 injectoren (voor 6 dieren).

De dierenarts bezoekt het bedrijf minstens 4x per jaar.
De dierenarts beoordeelt de bedrijfsgezondheid en evalueert de soort en hoeveelheid gebruikte antibiotica en doet hier verslag van.