Bedrijfsgezondheidsplan 2014

9 januari, 2014

Als rundveehouder bent u vanuit de sector sinds 1 januari 2012 verplicht een zgn. bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en bijbehorend bedrijfsbehandelplan (BBP) te hebben. 

Samen...
In dit BGP brengt u op uw bedrijf samen met uw dierenarts de situatie met betrekking tot diergezondheid in kaart en neemt u samen door hoe eventuele nieuwe wet- en regelgeving praktisch toe passen. 

Voor komend jaar is bijvoorbeeld de vraag actueel hoe we als sector verantwoord om moeten gaan met selectief droogzetten? Immers, een deel van de dieren dat wordt droog gezet is preventief gebruik van antibiotica en vanuit wet -en regelgeving is preventief gebruik tegenwoordig verboden. 

Gezond houden
Het BGP moet u helpen uw dieren zo gezond mogelijk te houden en indien mogelijk verantwoord het gebruik van diergeneesmiddelen te reduceren.
 
Jaarlijks terugkerend
Het BGP dient één keer per 12 maanden te worden geactualiseerd en in het eerste kwartaal van 2014 is het daar voor de meesten van u weer tijd voor. Op 17 december jl. heeft u hierover een mail gehad en bij deze willen wij u hier aan herinneren.

Wat te doen?
Net als de afgelopen twee jaren is de basis van het BGP de lijst met kengetallen diergezondheid voor uw bedrijf. 
 
Om ook voor 2014 weer efficiënt te kunnen werken (zonder onnodige vertraging en daardoor extra kosten) vragen wij u om de kengetallen voor uw bedrijf voorafgaand aan het bedrijfsbezoek in te vullen. Dit kan in de bijlage van de mail van 17 december. Deze ingevulde lijst kunt u mailen naar bgp@vanstadtotwad.nl of naar uw bedrijfseigen dierenarts. Uw bedrijfseigen dierenarts neemt dan contact met u op voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bedrijfsbezoek zal ook uw bedrijfsbehandelplan (BBP) worden geactualiseerd. 

Let op!
Voor het opstellen van het BGP 2014 is het belangrijk dat de bijlage met de kengetallen VOLLEDIG wordt ingevuld. De gevraagde streefwaarden voor uw bedrijf voor 2014 horen daar dus ook bij. :-)

NoorderlandMelkers
Voor NoorderlandMelkers geldt dat het NoorderlandMelk GezondheidsPlan (NGP) wordt opgesteld.

In tegenstelling tot vorig jaar is het NGP dit jaar digitaal beschikbaar. U heeft hierover voor de jaarwisseling een informatiebrief ontvangen en krijgt in de loop van januari een instructiebrief. De verwachting is dat het NGP vanaf eind januari online beschikbaar komt. 
 
DOC en Nemelco
Leden van DOC en Nemelco, die gekozen hebben voor 2 maal per jaar het Koekompas, hoeven in het eerste kwartaal geen BGP te laten uitvoeren. Koekompas geldt als vervangend voor het BGP.

Let op 2!
Naast het NGP of het Koekompas dient wel het BBP jaarlijks geactualiseerd te worden.

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op met uw bedrijfseigen dierenarts.