Bedrijfsgezondheidsplan 2015

5 december, 2014

In het eerste kwartaal van 2015 is het voor u als melkveehouder weer tijd voor het bedrijfgezondheidsplan (BGP) en het bedrijfsbehandelplan (BBP). Beide plannen dienen ieder jaar ge-evalueerd en ge-actualiseerd te worden.

BGP 2015
De evaluatie en actualisatie van het BGP zal op dezelfde manier in zijn werk gaan als het opstellen ervan een jaar geleden.

Aan de hand van de kengetallen diergezondheid op uw bedrijf wordt tijdens een bedrijfsrondgang samen met u gekeken wat er goed gaat en wat er mogelijk beter kan. Dit wordt vergeleken met het BGP van 2014 en hier komen concrete actiepunten uit voor 2015. Deze worden genoteerd en door zowel u als uw dierenarts ondertekend.

BBP 2015
Tijdens het bedrijfsbezoek voor het BGP wordt ook direct het BBP ge-actualiseerd. Ook het BBP wordt door zowel u zelf uw dierenarts ondertekend.

Wat te doen?
Om het u gemakkelijk te maken krijgt u binnenkort per mail een enquete, waarin u uw kengetallen diergezondheid 2014 en een aantal vragen kunt noteren. Na het invullen neemt uw bedrijfseigen dierenarts contact met u op om een afspraak te maken voor het BGP 2015.

Neem bij vragen of onduidelijkheden ook gerust contact op met uw bedrijfseigen dierenarts.