BELANGRIJK! Gebruik van droogzetters

6 februari, 2014

Hierbij treft u belangrijke informatie aan als aanvulling op uw bedrijfsbehandelplan 2013. Bewaar dit totdat u een bedrijfsbehandelplan 2014 hebt opgesteld. Het betreft het gebruik van droogzetters bij uw vee.

Aanleiding en achtergrond
Al vanaf 1 februari 2012 is het preventief gebruik van diergeneesmiddelen niet meer toegestaan. Dit geldt niet alleen voor de rundveehouderij, maar voor alle diersectoren. Kort gezegd, gezonde dieren dienen géén antibiotica toegediend te krijgen.

Richtlijn droogzetten
Bij droogzetten houdt dit in dat dus gezonde uiers niet meer mogen worden drooggezet met antibiotica en om dit in goede banen te leiden is er een zgn. 'Richtlijn droogzetten' opgesteld. 

Deze richtlijn, waarbij ook de vertegenwoordigers uit de sector zijn betrokken, geeft handvaten in de dagelijkse praktijk.

Samen
Met deze richtlijn in de hand zijn de dierenarts én de veehouder samen verantwoordelijk om per bedrijf een plan te maken dat past bij de bedrijfsvoering en het risico op mastitis in en vanuit de droogstand zo klein mogelijk maakt.

Wat houdt dit nu allemaal concreet in?

  • alleen koeien met een celgetal van 50.000 cellen of meer mogen nog worden droog gezet met antibiotica
  • datzelfde geldt voor vaarzen met een celgetal van 150.000 cellen of meer
  • nafpenzal en supermastidol mogen niet meer standaard als droogzetter worden toegepast; gebruikt u deze droogzetters op uw bedrijf neem dan contact op met uw bedrijfseigen dierenarts.
  • bewaar dit document bij uw huidige bedrijfsbehandelplan versie 2013 totdat u versie 2014 hebt opgesteld.

Let op! Bovenstaande is heel kort en krachtig de algemene richtlijn. Als u aan kunt tonen en kunt onderbouwen dat het nodig is om een droogzetter te gebruiken mag dat gewoon. Deze onderbouwing dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Bespreek tijdens het opstellen van het bedrijfsgezondheidsplan 2014 met uw bedrijfseigen dierenarts aan welke voorwaarden u hiervoor verder dient te voldoen.