Boerenerfhond meer kans op "Ziekte van Weil"

20 oktober, 2014

Een belangrijk bericht vanuit onze gezelschapsdierenafdeling willen we u niet onthouden.  Afgelopen periode zijn er veel meer gevallen van Ziekte van Weil in het land gediagnostiseerd.

Ziekte  van Weil is een Leptospirose-soort die honden, maar ook mensen ziek kan maken. NB De Leptospirose-soort "Hardjo" die koeien ziek maakt is uitgeroeid in Nederland


Leptospiren komen wereldwijd voor. Natuurlijke gastheren worden bij infectie niet of nauwelijks ziek en spelen een belangrijke rol als reservoir. Het zijn vooral knaagdieren (ratten: bruine rat en muskus ratten) die zorgen voor een besmetting van de omgeving. Door direct of indirect contact met besmette urine of gecontamineerd (oppervlakte-) water of modder kan een besmetting plaats vinden. Honden en mensen kunnen gastheren zijn en na infectie milde tot ernstige klinische verschijnselen ontwikkelen (acuut lever- en nierfalen kunnen daarbij optreden). De meeste humane  infecties in Nederland zijn beroepsmatig opgelopen.

De boerenerfhond valt ruimschoots binnen de risico groep.

Preventie
In Nederland is geen vaccin voor mensen of runderen beschikbaar. Voor honden is deze er echter wel. Bij honden wordt een jaarlijkse vaccinatie aanbevolen. Voor een goede immuniteit zijn twee basisvaccinaties vereist en daarna dient jaarlijks gevaccineerd  te worden.