Denk aan Longworm-vaccinatie.

6 februari, 2015

Op de rundveebedrijven waar voorgaande jaren longworm is vastgesteld kan schade worden voorkomen door preventief te vaccineren. Longworm op het rundveebedrijf kan elk jaar problemen veroorzaken, zelfs vroegtijdig behandelen met een antiparasiticum voorkomt geen schade zoals vermageren en longschade.

De beste preventie is twee keer vaccineren voorafgaand aan het weideseizoen met bestraalde longwormlarven via de bek. De GD heeft in samenwerking met de Faculteit voor Diergeneeskunde aangetoond dat deze vaccinatie ook werkt bij melkvaarzen die voor het eerst weiden met de melkkoeien. Daarnaast werkt die ook bij jongvee dat permanent wordt opgestald of specifiek bedoeld is voor de opfok. Bij vaarzen moet de vaccinatie bij voorkeur gebeuren tussen de twee en zes weken voor de introductie in het koppel. In alle gevallen is een zogenaamde veldinfectie (boostering) door contact met ouder vee noodzakelijk.