Enquete drinkwater

19 maart, 2015

Binnenkort ontvangt u een enquete van onze studente Noa die bij ons het project 'Veilig Water' begeleidt.

Noa zit op het van Hall Larenstein en loopt op dit moment stage bij van Stad tot Wad dierenartsen. Over het drinkwater van rundvee is weinig bekend. Een koe drinkt gemiddeld 100 tot 200 liter water per dag. Dit is aanzienlijk meer dan de voer opname die op 20 tot 25 kg droge stof per dag ligt.

Veel melkveehouders laten hun kuilen bemonsteren voor het aan de koeien wordt gevoerd om zodoende de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Maar het is eigenlijk net zo belangrijk om te weten of het drinkwater van goede kwaliteit is. We willen immers dat de koe goed drinkt, want een verminderde wateropname betekent een lagere opname van droge stof en dus een lagere melkproductie: 'Veilig Water'. 

De gehele enquête betreft het drinkwater in de stal.
De enquête duurt ongeveer 5 à 10 minuten en bestaat uit 15 vragen. Noa  en het project zullen er enorm mee geholpen zijn als u de moeite neemt de enquete even in te vullen.