Hoe bewaar ik mijn medicijnen!?

27 oktober, 2015

Hoe beter antibiotica worden bewaard, hoe beter ze werken
Diergeneesmiddelen werken beter als ze worden bewaard op een droge, donkere plaats en bij de juiste temperatuur die op de verpakking en bijsluiter staat vermeld. Sommige antibiotica moeten in de koelkast worden bewaard (bij 2 tot 8 graden Celsius). Uit het onderzoek blijkt dat 30 procent van de melkveebedrijven antibiotica niet op de juiste temperatuur bewaart. Het bewaarvoorschrift wordt niet of onvoldoende opgevolgd. Door het onjuist bewaren van antibiotica kan het minder goed werken waardoor onnodig naar een tweede – of derdekeusmiddel wordt overgegaan. Dit draagt bij aan de resistentieproblematiek.

Hygiëne en over de datum
Het NVWA geeft aan dat ze in de praktijk grote verschillen zien in de manier waarop veehouders hun diergeneesmiddelen opslaan. Bedrijven die het goed doen, bewaren hun diergeneesmiddelen volgens het bewaarvoorschrift in een hygiënische afgesloten medicijnkast en in een  schone, droge en goed werkende koelkast, werken met schone en scherpe naalden en houden goed bij wanneer zij de verpakking van een middel geopend hebben; het noteren van deze datum is belangrijk omdat veel middelen na het openen van de verpakking nog een beperkte tijd houdbaar zijn en/of na eerste opening in de koelkast moeten worden bewaard bij 2 tot 8 °C.  Inspecteurs komen echter ook regelmatig op bedrijven waar minder zorgvuldig met diergeneesmiddelen wordt omgegaan. Middelen worden onhygiënisch in een niet-werkende koelkast of buiten de koelkast bewaard, het gebruik van middelen wordt niet zorgvuldig bijgehouden en middelen zijn over de datum.

Verantwoordelijkheid
De eerste verantwoordelijkheid voor het juist bewaren van antibiotica ligt bij de veehouder. De veehouder heeft er ook belang bij dat middelen op de juiste wijze bewaard worden omdat anders de werkzaamheid kan teruglopen.

Mochten er vragen zijn omtrent het bewaren van medicijnen, vraag het dan aan je bedrijfseigen dierenarts.