Intercollegiaal overleg BGP's

15 juni, 2015

Van Stad tot Wad dierenartsen is onlangs in naam van Siert-Jan geaccrediteerd om als procesbegeleider InterCollegiaalOverleg (IOD) op te kunnen treden. We gaan nu bijeenkomsten tussen praktijken organiseren om collega's onderling te kunnen laten leren hoe ze een BGP opstellen.

Als dierenartsen moeten we dit jaar allemaal een IOD bijeenkomst volgen om de inhoudelijke kwaliteit van onze/ jullie bedrijfsgezondheidsplannen te borgen. Zo kunnen de afnemers van uw melk er van uitgaan dat we samen het BGP en BBP met zorg en aandacht opstellen.

Bovendien zijn de IOD bijeenkomsten voor ons leerzaam en interessant; samen met andere dierenartsen van elkaar te leren en leuk om te zien hoe een ander de gezondheidsplannen opstelt.