Jongvee ontwormen!

17 juni, 2015

Wormen kunnen veel schade aanrichten onder uw vee. 
Ontwormen is daarom belangrijk, maar maatwerk; iedere veehouder heeft een eigen systeem van weiden. 

Balans
Bestrijding van beide typen wormen is het vinden van de balans tussen:
- een te lichte besmetting, zodat weerstand wordt opgebouwd
- een te zware besmetting, waarbij dieren schade oplopen of zelfs ziek worden
Deze besmetting is afhankelijk van de beweidingstrategie in combinatie met de ontwormstrategie. De besmettingsgraad is op elk bedrijf anders en kan worden vastgesteld met onderzoek van mest, melk of bloed.

Te goed ontwormen?
Bij te goed ontwormen zijn de beweidingstrategie en de ontwormstrategie zo op elkaar afgestemd dat de besmetting te licht wordt om weerstand op te bouwen. De laatste jaren is er steeds meer sprake van te goed ontwormen op melkveebedrijven.

Kosten én schade
Te goed ontwormen is minstens even schadelijk als onvoldoende of onjuist ontwormen. Daarbij worden namelijk wel de kosten van het ontwormen gemaakt, maar staat er onvoldoende weerstandsopbouw tegenover. Gevolg is ondanks de gemaakte kosten (plus werk en energie) toch nog schade en ziekte als gevolg van wormen. Plus de extra kosten voor de behandeling hiervan.

Vaccineren?
Tegen longworm kan worden gevaccineerd. Op de juiste manier volgens schema uitgevoerd is het dé manier om schadevrij weerstand op te bouwen bij de dieren.

Maatwerk
Ontwormen en het bestrijden van leverbot is dus maatwerk. Standaard werkwijzen leiden te vaak tot onnodig hoge kosten en schade.
Op www.parasietenwijzer.nl kunt u snel een inschatting maken van 

Wij geven u graag advies over wel/ niet, hoe en met welk middel (een repidosebolus, een middel met of zonder wachttijd) de ontworming het beste is uit te voeren. 
Twijfelt u of er ontwormt moet worden? breng dan wat mest in voor een korte inspectie onder de microscoop.