Judith (Van Hall) haar stage is afgerond!

27 oktober, 2015

Hoi allemaal,

Ik, Judith Vos, studente diermanagement aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden, heb een lange tijd stage gelopen bij Van Stad tot Wad Dierenartsen en deze nu tot een einde gebracht. Ruim 4 maanden ben ik op de praktijk meegelopen met alle dierenartsen en heb ik ook veel verschillende boeren/ veehouders en hun bedrijf mogen bezoeken. Een aantal van jullie hebben mij misschien gezien toen ik als assistente meeliep, maar het grootste gedeelte heb ik op de praktijk zelf gewerkt. Ik heb daar namelijk 3 verschillende onderzoeken/ opdrachten uitgevoerd die al een tijdje op laag vuur stonden. Dit zijn, even kort samengevat:

1) Een onderzoek naar de rol van het management bij mycotoxines.
Er zijn een hoop gegevens, waaronder onderzoeksformulieren, kuiluitslagen en labanalyses, afgenomen bij bedrijven uit het praktijkgebied en verwerkt in een groot databestand. Deze zijn geanalyseerd en onderzocht om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:

Welke factoren in het management spelen een rol bij een hoge of lage concentratie mycotoxines in een bedrijf? Uit dit onderzoek zijn een aantal risicofactoren naar voren gekomen die als advies worden meegenomen met de 1-1 gesprekken tussen veehouder en dierenarts. Rekening houdend met deze factoren kan het effect van mycotoxines verkleind worden.

2) Het tweede onderzoek dat ik uitvoerde was een enquêteonderzoek bij jonge dierenartsen om in kaart te brengen welke vaardigheden of kennis zij missen wanneer ze in de praktijk aan de slag gaan.
Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen nascholingsdagen mee worden verzorgd.

3) De derde opdracht hield in dat er verbetering plaats moest vinden voor de voorbereiding van de bedrijfsbezoeken.
Het protocolmatig voorbereiden verliep niet uniform en zo werden de data ervoor ook niet optimaal gebruikt. De bedoeling was om de structuur van de datastromen zo aan te passen dat de dierenartsen, als adviseur zijnde, betere kwaliteit qua bedrijfsbezoeken kunnen leveren. Ook zijn er datastromen waar (te) weinig meer wordt gedaan of waar dierenartsen (nog) geen toegang tot hebben. Met deze opzet kan de praktijk daar in de toekomst verandering mee brengen.

Ik vond het erg leuk om deze verschillende opdrachten uit te voeren en om bezig te zijn in de veterinaire sector. Het was leuk om de verschillende manieren van boeren/ vee houden te zien en de verschillende bedrijfssferen mee te maken!
Hierbij bedank ik alle dierenartsen, veehouders, assistentes en iedereen die geholpen heeft voor deze stagemogelijkheid en jullie zien mij vast over een niet al te lange tijd weer!

Judith Vos