Longworm levenslang op de loer

20 april, 2017

Longworm is niet alleen een bedreiging voor jongvee. Een uitbraak in een koppel melkkoeien kan desastreuze gevolgen hebben. Met name veehouders die na jaren opstallen weer gaan weiden, lopen gevaar. Weidegang tijdens de opfokperiode kan problemen voorkomen. Daarbij is aandacht voor de opbouw van immuniteit tegen longworm wel noodzakelijk. Klik hier voor de rest van het artikel...