Longworm toenemend probleem.

13 september, 2015

Longworm is van alle tijden maar het patroon verandert de laatste decennia. Was het vooral een probleem van het najaar, tegenwoordig zien we het de hele zomer en soms worden al gevallen geconstateerd in het voorjaar !

Ook is het patroon wat gewijzigd, mede door een veranderend jongveemanagement. We zien de laatste jaren vooral problemen in de melkveekoppel als vaarzen voor het eerst buiten komen en worden toegevoegd aan de koppel. Er treedt een “herinfectie-syndroom” op d.w.z. oudere dieren die al eerder met longworm in aanraking zijn geweest gaan weer hoesten. Dit t.g.v. een overgevoeligheidsreactie na een flinke infectie met longwormlarven afkomstig van de toegevoegde  vaarzen. Dit kan leiden tot stevige hoestbuien met een aanzienlijk verlies aan productie.

Afbeeldingsresultaat voor dictyocaulus viviparus

Hoe weten we dat het longworm is ?
Op grond van de geschiedenis, klinische symptomen en onderzoek is de diagnose te stellen. In ons laboratorium kunnen we de longwormlarven aantonen (na 24 uur) en dan lukt dit het best met verse mest van jonge dieren die voor het eerst een infectie doormaken. Ook kan een acute infectie worden aangetoond in tankmelk. Er loopt op dit moment een tankmelkonderzoek (longworm en maagdarmwormen) waaraan u gratis kunt deelnemen.  Uw bedrijfsdierenarts kan u hierbij verder informeren. (max 40 deelnemers).

Om longwormproblemen te voorkomen of te beheersen is  een goed beweidingsplan er belangrijk. Lukt dit niet of zijn er al problemen dan is een juiste behandeling op het goede moment van groot belang. Een andere mogelijkheid is uw jongvee te enten voordat ze naar buiten gaan. Voor vragen raadpleeg uw bedrijfsdierenarts.