Maatregel verduurzaming diergezondheid

5 april, 2016

Vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij (30 miljoen euro) is 3 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van diergezondheid door het terugdringen van dierziektes als BVD, IBR en mastitis. Het door ZuivelNL opgestelde projectplan voorziet in de uitvoering van deze maatregel door toekenning van een korting op tarieven voor labanalyses en deelnames aan diergezondheidsprogramma’s voor goedgekeurde aanbieders. 

Per onderdeel (BVD, IBR en Mastitis) wordt HIER aangegeven op welke manier u als veehouder gebruik kunt maken van de beschikbare middelen voor stimulering van de diergezondheid.