Off Label Use; pas de wachttijd aan!

14 juli, 2017

Op dit moment zijn er twee middelen die bij melkvee nog wel eens Off Label Use worden ingezet.

Off Label Use (OLU) houdt in, dat het middel anders wordt ingezet dan op de bijsluiter wordt geïndiceerd. De wachttijd wijzigt hierdoor naar 7 dagen voor melk en 28 dagen voor vlees.

Middelen
Oxytetra in de vorm van Engemycine wordt door ons ingebracht in de baarmoeder om een ernstige baarmoederontsteking te genezen. Dit is Off Label Use. Wanneer de Engemycine in je eigen administratie wordt verwerkt, maak dan een aparte OLU behandeling aan waarbij de wachttijden 7 en 28 worden ingesteld.
Buscopan schrijven wij af en toe voor bij melkgevend rundvee, terwijl deze alleen is geregistreerd voor niet-melkgevend rundvee. Hierbij hoor je ook een wachttijd aan te houden van 7 dagen voor de melk en 28 dagen voor vlees.

Wat moet ik doen?
Tijdens een Qlip controle worden deze middelen dan ook extra goed bekeken, houd hier rekening mee! Ook voor doorgifte van de VKI bij afvoer, verzeker je jezelf er van dat de juiste wachttijden naar voren komen.

Af en toe wordt er om een Off Label Use verklaring gevraagd.
Klik hier om deze te downloaden en in te vullen voor uw administratie.