Overname inschrijfwerk monsters GD

28 april, 2016

Vanaf heden nemen dierenartsenpraktijken een deel van het werk over, dat voorheen door de Gezondheidsdienst voor Dieren werd uitgevoerd.
Mest-, bloed en urinemonsters worden nu op de praktijk middels barcode gelinkt aan een dier op de stallijst. Het voordeel hiervan is, dat de kans op fouten aanzienlijk kleiner is geworden.

De inschrijfkosten bij minder dan 10 monsters zijn voortaan € 10,- . Bij meer dan 10 monsters is dit € 12,50.
Omdat de GD dit werk niet meer hoeft te doen, worden de inschrijfkosten bij hen verlaagd naar € 5,-.