Pensverzuring

19 september, 2014

De laatste week krijgen wij opvallend veel telefoon over koeien met (water)dunne mest en / of wisselende mestdikte. Deze mest is vaak ook onverteerd, kan zurig ruiken en veel dieren met deze verschijnselen hebben een te lage productie.

De meeste van bovenstaande patiënten zien we op bedrijven met weidegang, hoewel het momenteel op alle typen bedrijven te vaak gezien wordt.

Wat is het?
De genoemde verschijnselen wijzen sterk in de richting van pensverzuring. De oorzaak van deze verzuring is een scheve ruwvoer / krachtvoer-verhouding in een pens (te weinig ruwvoer ten opzichte van de hoeveelheid krachtvoer).

De dieren eten dus te weinig ruwvoer met voldoende structuur óf te veel krachtvoer of krachtover-achtigen (óf een combinatie van beide).

Wat te doen?
Bij individuele dieren met bovenstaande verschijnselen is het advies eerste andere aandoeningen, die dezelfde verschijnselen kunnen geven uit te sluiten (diagnose in 3 stappen).

Daarna wordt de therapie ingesteld volgens het bedrijfsspecifieke behandelplan. Vaak zal dit een combinatie zijn van poeders nummer 4, ondersteunende maatregelen met bijvoorbeeld een pijnstiller en rantsoenaanpassingen.

Voor de koppel
Voor de rest van de koppel zal de aandacht komen te liggen op het verhogen van de ruwvoeropname met voldoende structuur en / of het verlagen van de krachtvoergift (of de combinatie).

Het verhogen van de ruwvoeropname met voldoende structuur is vaak het meest praktisch door het aanbieden van smakelijk hooi of mais oid.

Let op!
Diverse soorten stro en graszaadhooi zijn uitstekende ruwvoeders met voldoende structuur. Echter de smakelijkheid laat niet zelden te wensen over, waarna een daling in voeropname de extra structuur teniet doet.

Met pensverzuring als gevolg...