Pensverzuring ligt op de loer!

21 maart, 2016

De afgelopen week verschenen de eerste koeien weer in de wei; genietend van een mooie voorjaarsmiddag en van het restgras van het najaar op de wei. Met de koude nachten van de afgelopen tijd stond de grasgroei stil. Het zal nog even duren voordat er volop weidegras beschikbaar is; goed om alvast stil te staan bij de grootste voerovergang: de start van het weideseizoen. Pensverzuring ligt op de loer! Een aantal tips om pensverzuring te voorkomen in het voorjaar bij weidende koeien.

Instelling krachtvoercomputer
Het verse gras heeft een lagere structuurwaarde en is vergeleken met het winterrantsoen vaak sneller verteerbaar. Nu de koeien minder binnen komen, kunnen ze het krachtvoertegoed van de periodes overdag niet benutten. Zet de computer bij de start van het weideseizoen op de zomerstand, zodat ze toch de kans krijgen om het op te nemen. Bij volop aanbod van weidegras in het voorjaar kan er bespaard worden op krachtvoer. Met name bij suikerrijk gras (vaak bij veel zon en relatief koude nachten) is er een risico op pensverzuring. Lagere pieken van snelle koolhydraten verkleinen de kans op pensverzuring.

Wat vertellen de dieren
Koeien laten zelf zien of de overgang een beetje soepel gaat. Het aantal herkauwbewegingen moet rond de 70 per herkauwbrok zijn. Is dat veel lager dan is dit een signaal dat een koe mogelijk pensverzuring ontwikkelt. Als dieren vaker herkauwen en/of met schuim op de bek is dit vaak een teken van pensverzuring. Stuur in overleg met uw voeradviseur, bij met vers, smakelijk en structuurrijke bijvoeding op stal. Hierbij vertellen herkauwactiviteit, samen met de dikte van de mest en het vetgehalte in de melk of je op de goede weg zit.

Vragen?
Vraag je bedrijfseigen dierenarts hoe een koe met pensverzuring het beste behandeld kan worden en hoe pensverzuring te voorkomen is. Ook hebben veehouders goede ervaringen met keukentafelgesprekken samen met o.a. de voervoorlichter en bedrijfseigen dierenarts over problemen waar voeding en diergezondheid elkaar raken.