Richtlijn droogzetten

16 maart, 2014

Voor alle diersectoren geldt vanaf 2012 dat het preventief gebruik van diergeneesmiddelen niet meer is toegestaan. Gezonde dieren dienen géén antibiotica toegediend te krijgen en dit betekent voor de melkveehouderij dat gezonde uiers niet meer mogen worden drooggezet met antibiotica. 

Om het risico op mastitis in en vanuit de droogstand zo klein mogelijk te maken is de 'Richtlijn droogzetten' opgesteld. 

Onderstaand de belangrijkste punten:

  • als grens voor een gezond uier staat in principe het celgetal centraal
  • voor koeien geldt daarbij een grens van 50.000 cellen en voor vaarzen 150.000
  • koeien met een celgetal lager dan 50.000 cellen en vaarzen met een celgetal van 150.000 cellen mogen dus niet meer worden drooggezet met antibiotica
  • aanpassingen van de huisvesting en het management rondom droogzetten en droogstand worden belangrijker

Let op! Het is een richtlijn en afwijken is mogelijk, MITS je kunt onderbouwen waarom er van de richtlijn wordt afgeweken. Deze onderbouwing zal schriftelijk moeten worden vastgelegd en ondertekent door zowel uzelf als uw bedrijfseigen dierenarts.
                                                                                                                    
Bespreek de mogelikheden met uw bedrijfseigen dierenarts.