Subsidie ZuivelNL: monsters vóór 15 december insturen

2 december, 2016

Melkveehouders kunnen nu nog gebruik maken van de dit jaar geldende subsidie van ZuivelNL voor BVD- en IBR-diagnostiek. Het is dan wel belangrijk om snel te handelen: zorg ervoor dat de monsters uiterlijk 15 december bij GD zijn. Voor monsters die vóór 15 december bij GD binnenkomen geldt dat ze tijdig kunnen worden verwerkt.

Als de inzending compleet is en de uitslagen gunstig zijn, kan de IBR en/of BVD-vrijstatus nog dit jaar worden bereikt, wat betekent dat de geldende subsidie wordt uitgekeerd. Wanneer monsters ná 15 december binnenkomen bij GD is het mogelijk dat de afhandeling niet op tijd plaatsvindt en de gewenste gezondheidsstatus niet voor 31 december wordt bereikt, waardoor de subsidie niet wordt uitgekeerd.

Samengevat gelden op dit moment nog de volgende subsidies:

    1) een tegemoetkoming van 200 euro op de kosten voor het uitvoeren van diagnostiek die nodig is om, of direct de eerste stap te zetten naar BVD-vrij Certificering (= afronding intake-onderzoek), dan wel om de overstap te maken van BVD Tankmelk Onverdacht naar BVD-vrij Certificering;
   2) een tegemoetkoming van 200 euro op diagnostiek die ingezet wordt om, of direct de stap te zetten naar IBR-vrij Certificering, dan wel om de overstap te maken van IBR Tankmelk Onverdacht naar IBR-vrij Certificering;
   3) 110 euro subsidie op de onderzoekskosten van de QuickScan BVD (inzenden van volledig pakket), de QuickScan BVD kost nu dus 27,25 euro;
   4) 3 euro subsidie (per biopt) op de onderzoekskosten voor het BVD-oorbioptonderzoek bij GD, de prijs is nu dus 5,15 euro per biopt;
   5) 25 euro subsidie op een eenmalig tankmelkonderzoek naar IBR-antistoffen, dit tankmelkonderzoek kost nu dus 3,50 euro;

Voor meer info klik hier