Team LBH weer met glans door controle!

27 oktober, 2015

Jaarlijks wordt het landbouwhuisdierenteam gedurende een dag grondig doorgelicht. Nee dit is geen grap. Net als een veehouder wordt een LBH- dierenarts tegenwoordig jaarlijks volledig onder de loep genomen.

- Wordt het BGP en BBP middels de dan geldende wet- en regelgeving afgenomen en verstrekt.
- Worden antibioticagebruikers geevalueerd 
- Worden dossiers en visitebrieven degelijk bijgehouden
- etc...

Deze keuring is vergelijkbaar met jullie QLIP-controle.
Gelukkig mogen wij ons allen weer voor een jaar "geborgde-dierenarts" noemen!