UDD-regeling

15 maart, 2014

Vanaf maart 2014 is de UDD-regeling van kracht. Dit wil zeggen dat álle antibiotica in principe alleen nog door de dierenarts mag worden toegepast.

Praktisch
Dit is natuurlijk niet echt praktisch en om het wel praktisch te houden mag u als veehouder alleen onder strikte voorwaarden toch zelf blijven toedienen.

Deze voorwaarden zijn:

  • een 1-1-relatie met uw bedrijfseigen dierenarts
  • een minimale bezoekfrequentie van 1x per 3 maanden
  • een BGP en een BBP die maximaal 12 maanden oud zijn.

Verder...
Verder mag u nog een voorraad hebben om maximaal 15% van de dieren te behandelen (geldt alleen voor antibiotica en is in de melkveehouderij alleen relevant bij droogzetters) en mogen tweede keus middelen niet meer op uw bedrijf aanwezig zijn, tenzij de dierenarts in de afgelopen 14 dagen het bedrijf heeft bezocht én schriftelijk heeft vastgesteld voor welke dieren en welke indicatie een behandeling met een 2e keuze middel noodzakelijk is.