Uit de praktijk: hoestende kalveren

28 november, 2014

De herfst en winter zijn berucht om problemen met hoestende kalveren. Steeds is er weer een aanzienlijke schade, zowel op longniveau als in de portemonnee. Luchtweginfecties beschadigen de longen namelijk zodanig, dat het jongvee minder hard zal groeien. Deze achterstand lopen ze niet meer in. Dit betekent op termijn een minder goed ontwikkelde vaars en minder melkproductie.  

De belangrijkste veroorzakers van de hoesterij komen op ieder rundveebedrijf voor. Meestal is er sprake van een menginfectie, waarbij virussen zorgen voor de  eerste aantasting van de longen en bacteriën vervolgens gemakkelijk toeslaan. 
Kalfjes die te weinig goede biest hebben gehad (minder dan 4 liter biest in de eerste 2 uren) of onvoldoende kwaliteit melk(poeder) en/ of krachtvoer, worden als eerste ziek.

Preventie is zeer belangrijk, omdat pinkengriep acuut kan toeslaan en behandelingen nogal eens te laat komen. 
Zeker nu de lucht weer kouder wordt, is er verhoogde kans op koudeval/ tocht (5 minuten een deur open laten staan is voldoende).

Als u met uw vaste arts factoren als managment, huisvesting en bezettingsgraad bij langs bent gegaan en u blijft jaarlijks last houden, is preventie door vaccinatie een goede oplossing tegen pinkengriep.
Er kan gevaccineerd worden vanaf een leeftijd van 2 weken.