UNIEKE KANS! Melkveebedrijven gezocht voor inventarisatie mycotoxinen

30 januari, 2014

Wij zoeken zo'n 90 melkveehouders, die met hun bedrijf mee willen doen om de rol van schimmels en mycotoxinen in de melkveehouderij te inventariseren. 

Deze inventarisatie is een samenwerking van Van Stad tot Wad dierenartsen (90 bedrijven), dierenartsenpraktijk Beilen(40 bedrijven) en Koch Eurolab.

Aanleiding
In het veld zijn er altijd bedrijven die problemen ondervinden met melkproductie, diergezondheid en / of  vruchtbaarheid. Op het merendeel van die bedrijven is de oorzaak van de problematiek relatief eenvoudig te achterhalen in bijvoorbeeld een infectie van BVD of IBR. Er zijn echter ook bedrijven bij waar we met de huidige kennis en diagnostiek slecht een vinger achter problematiek kunnen krijgen.

Bij een enkel bedrijf is het daadwerkelijk aangetoond, maar het sterke vermoeden bestaat dat bij een aantal van deze bedrijven schimmels en mycotoxinen een vervelende, negatieve rol spelen. Wanneer precies en hoe groot die rol dan is, is wereldwijd volstrekt onduidelijk.

Doelstelling
Doelstelling van deze inventarisatie is om kennis op te bouwen, die objectief inzicht moet geven in hoeverre op melkveebedrijven schimmels, mycotoxinen en antimicrobiële activiteit een rol van betekenis kunnen spelen en wanneer?

Werkwijze
Deze kennis wordt opgebouwd door van 130 (90 bij ons en 40 rond Beilen) volstrekt willekeurig gekozen melkveebedrijven relevante gegevens te verzamelen mbt bedrijfsvoering en kengetallen en deze te koppelen aan onderzoeken van mest, voer en melk op schimmels, mycotoxinen en antimicrobiële activiteit.

We zoeken dus bedrijven met en zonder ervaren problemen en van allerlei verschillende productieniveaus, diergezondheidstatussen, bedrijfsvoeringen, voer- en huisvestingssystemen, etc, etc. 

De bedrijven zonder ervaren problemen zijn in deze inventarisatie minstens even belangrijk als de bedrijven met ervaren problemen.

Wat hebben we van u nodig?

  • een positieve houding ten opzichte van deze inventarisatie
  • de voorwaarde dat het rantsoen voor het melkvee dat gevoerd wordt op de dag van monstername nog minimaal 6 weken na die dag gevoerd moet blijven worden
  • deelname aan PiR-DAP
  • de rantsoenberekening van het melkvee zoals deze door de mengvoerleverancier verstrekt wordt; inclusief de kv-tabel
  • de uitslagen van de gevoerde gras- en maiskuilen (voor zover voor handen natuurlijk)

En verder

  • een mestmonster → mengmonster (vers) van zo'n 8-10 dieren uit de koppel
  • een voermonster → genomen vanuit de voergoot
  • een melkmonster → uit de tank

Maximaal 15 minuten tijd…

De monsters worden door de bedrijfseigen dierenarts of een andere medewerker van Van Stad tot Wad dierenartsen / dierenartsenpraktijk Beilen op uw bedrijf genomen en opgestuurd naar Koch Eurolab voor onderzoek op diverse schimmels, mycotoxinen en antimicrobiele activiteit. 

Het verzamelen van de gegevens en de het nemen van de monsters neemt op het bedrijf niet meer dan 15 minuten in beslag.

Kostenloos
De kosten voor het verzamelen van de gegevens en het nemen van de monsters nemen wij als dierenartsenpraktijk voor onze rekening. De kosten voor het onderzoeken van de monsters worden gedragen door Koch Eurolab.

Deelname aan dit project is voor u als melkveebedrijf dus geheel kostenloos en elk bedrijf krijgt een kopie van de uitslagen toegemaild 

Let op! Specifieke advisering en bijvoorbeeld het nemen van aanvullende maatregelen als daar aanleiding toe mocht zijn op basis van de uitslagen valt buiten deze inventarisatie. Eventuele kosten hieruit voortvloeiend zijn wel voor eigen rekening.

Aanmelden
Omdat er veel gedaan moet worden in korte tijd zullen we vanaf vandaag starten met het actief benaderen van bedrijven.

Mocht u zich zelf al willen aan- of juist afmelden of wilt u meer informatie dan kan dat via ehoogland@vanstadtotwad.nl of vraag er naar bij uw bedrijfseigen dierenarts.