Verlening subsidieregeling BVD/IBR door ZuivelNL

10 februari, 2017

 In 2016 is een groot deel van de 3 miljoen - die vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij (30 miljoen euro) beschikbaar was voor het stimuleren van diergezondheid - uitgekeerd. Aangezien nog een deel resteert heeft ZuivelNL besloten om enkele onderdelen uit het stimuleringspakket 2016 te continueren tot en met 30 juni 2017. Het pakket 2017 bevat enkele nieuwe maatregelen die gericht zijn om dierziekten als BVD en IBR verder terug te dringen. Lees hier meer!