Verplichte Q-koorts enting 2014

15 mei, 2014

Wat is het?
Voor schapen/geitenhouders met een publieke functie geldt dat ze voor 1 augustus 2014 verplicht de aanwezige schapen en geiten volledig geent moeten hebben tegen Q-koorts.

Hieronder vallen:
Kinderboerderijen
Zorgboerderijen
Anderen dierhouders met een publieke functie (bv contact met kinderen)
Professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven (bedrijven met >50 dieren)

CONTROLEER HIER UW BEDRIJF:
Heeft uw bedrijf een publieksfunctie?
Welke dieren moeten geent worden?
Checklist waarin u kan controleren of uw registratie volledig is.

De enting bestaat uit:
1) Basisenting:   2x enten met 4-6 weken tussentijd
2) Herhalingsenting: 1x / jaar binnen 12 maanden na de laatste enting
 → De volledige enting moet voor 1 augustus 2014 uitgevoerd zijn.

Wat moet ik doen
1) Dierenarts bellen om schapen/geiten te enten
2) Alle aanwezige schapen en geiten geregistreerd hebben in het I&R systeem
3) De volledig uitgevoerde enting registreren in het zelfde I&R systeem voor 1 augustus 2014
1e keer geent?  → Datum van 2e enting invullen
Herhalingsenting? → Datum van herhalingsenting invullen
4) Het entregistratieformulier (ingevuld door de dierenarts) 3 jaar bewaren
5) De factuur met daarop de entstof ook 3 jaar bewaren

Mogelijke sancties indien niet voldaan aan bovenstaande eisen
Er wordt een proces verbaal opgemaakt bij controle
Dieren moeten dan opnieuw volledig geent worden
Toegang voor bezoekers wordt afgesloten, publieke functie ontnomen

Bij onduidelijkheden of vragen neem contact op met uw dierenarts.