Voorkom problemen met longworm bij melkvee

25 maart, 2016

Sinds een jaar of 10 zien we hoestende koeien door longworm. Voorheen waren dit juiste de kalveren. De oorzaak hiervoor wordt gevonden in de veranderende bedrijfsvoering; jongvee komt niet meer buiten (pas als melkgevende vaars) of vaarzen worden aangekocht.

Besmetting
Nieuwe vaarzen in de koppel zijn niet beschermd en lopen een infectie op van een dragerkoe. Vervolgens gaan deze vaarzen zeer veel larven uitscheiden. Deze larven infecteren de koeien weer. De koeien zullen ondanks hun eerdere besmetting weer volop gaan hoesten en zakken tevens in hun melkproductie.

Diagnostiek
Diagnostiek van deze hoestende koeien is moeilijk. Omdat de koeien eerder een infectie hebben doorgemaakt worden de larven niet volwassen. Daardoor worden er geen larven of eieren in de mest uitgescheiden en zijn de bloedtesten (Elisa) negatief. Alleen bij de vaarzen is dus diagnostiek mogelijk.

Hoe voorkom je problemen
1. Als jongvee wel wordt geweid:

  • Vooraf twee keer vaccineren met longwormvaccin (vier weken tussentijd en pas twee weken na laatste vaccinatie naar buiten).
  • Juiste behandeling op juiste moment met juiste middel (maatwerk!).
  • Natuurlijke weerstandsopbouw (goed beweidingsplan).

2. Als vaarzen voor eerst met koeien naar buiten gaan na afkalven:

  • Net als jongvee ook twee keer vaccineren voordat ze naar buiten gaan.
  • Juiste behandeling op juiste moment met juiste middel.

Voor een algemeen advies kun je de Wormsleutel raadplegen (ontwikkeld door Factulteit Diergeneeskunde, GD en WUR)

Een bedrijfsspecifiek advies?
Bespreek voor het weideseizoen een plan van aanpak met je bedrijfseigen dierenarts.