Vragenlijst preventie BVD en IBR

14 mei, 2014

Vanuit Van Hall Larenstein doen wij, Wiebe Bonenkamp en Jesse Fortuin, een afstudeerproject over BVD en IBR preventie.

Voor dit project vragen wij u een korte vragenlijst in te vullen over:

  • hoe u denkt over preventieve maatregelen ten opzichte van deze aandoeningen?
  • wat de knelpunten zijn om deze maatregelen te nemen?
  • en hoeveel u bereid bent om hierin te investeren?

Het invullen zal vijf minuten in beslag nemen.

Naar de digitale vragenlijst