Wat draagt Rutte III bij aan duurzame dierhouderij?

27 oktober, 2017

In het nieuwe regeerakkoord is veel aandacht voor de landbouw. Boerendochter Carola Schouten is de nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het nieuwe beleid staan innovatie en ondernemerschap cruciaal, net als aandacht voor de continuïteit van gezinsbedrijven die een grote rol spelen in de sector. Ook streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn. Lees meer!