Antibioticagebruik bij gezelschapsdieren

Antibiotica bij gezelschapsdieren

"Moet ik weer op consult komen?"
"Moet dat dure onderzoek per se?"
"Poes heeft weer hetzelfde, je kunt me toch gewoon een kuur geven?"
Deze vragen krijgen we regelmatig, wanneer diereigenaren 'even' een kuurtje willen komen ophalen.

Onze antwoorden op deze vragen zijn vaak, dat wij het dier willen zien en onderzoeken. In de beleving van velen doen wij dit dan om er geld aan te verdienen. Niets is minder waar. Door wereldwijd gebruik van antibiotica in het verleden, zoals bijvoorbeeld het uitschrijven van een ‘kuurtje’, zonder op zoek te gaan naar ziekteverwekkers, zijn we nu in de resistentieproblematiek beland.

 

We hopen dat je na het zien van deze afbeelding snapt dat wij juist ons best doen om te voorkomen dat er gebeurt wat er op deze afbeelding staat.
Er zijn nu al mensen in de nabije omgeving die een dierbare hebben verloren of heel erg ziek hebben gezien. En dat door bacteriën die resistent zijn geworden tegen alle soorten antibiotica die er bestaan.

Als dierenarts en als praktijk proberen we mee te helpen en het verschil te maken. Het onderzoeken van dieren met infecties, zoals bijvoorbeeld urineweginfecties, oorinfecties en bacteriële huidinfecties, willen we zo goed mogelijk doen. Hierbij worden dierenartsen ondersteund door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, in het kort de KNMvD. Onlangs zijn er door de KNMvD richtlijnen opgesteld voor het onderzoeken en behandelen van dieren met dergelijke infecties. Wij werken sinds kort ook met deze nieuwste richtlijnen. Het doel is om te zorgen dat alle dierenartsen op dezelfde manier werken, zodat we onnodig gebruik van antibiotica tegengaan. Dit is beter voor het dier én voor de mens! Dit betekent ook, dat je dier altijd nagekeken wordt door de dierenarts, en er geen medicatie meer meegegeven mag worden naar aanleiding van bijvoorbeeld alleen een urineonderzoek. Even anders denken dus, maar op de lange termijn beter voor je dier en de volksgezondheid.

 

Animatie - Hoe ontstaat resistentie tegen antibiotica?