Castratie van de voedster

Bij de voedster wordt vaak het woord sterilisatie gebruikt. Dit is echter foutief aangezien dit betekent dat enkel de eileider wordt afgebonden. In de praktijk wordt de gehele eierstok (ovarium) weggenomen waardoor castratie de juiste benaming is.
Bij de ingreep wordt naast de eierstokken ook de baarmoeder weggehaald. Hierbij spreken we van een ovariohysterectomie. Dit gebeurt met het oog op het verhoogd risico op het ontstaan van baarmoederproblemen bij konijnen vergeleken bij andere diersoorten.

Vrouwelijke konijnen worden vruchtbaar rond de leeftijd van 4 maanden. Wij adviseren castratie vanaf een leeftijd van 6 maanden.

Voordelen van castratie

1. Minder agressie naar soortgenoten en eigenaar door het wegvallen van de invloed van het vrouwelijk hormoon Oestrogeen.

2. Geen kans meer op het ontstaan van cysteuze ovaria.

3. Tevens geen kans meer op het ontstaan van baarmoedertumoren. Bij ongeveer 75% van de oudere konijnen die niet gecastreerd zijn komen adenocarcinomen (= een soort tumor) voor die kunnen uitzaaiien naar de longen.

4. Geen kans meer op het ontstaan van baarmoederontstekingen.

5. Er is geen kans meer op ongewenste dracht en nakomelingen.

Nadelen van castratie

1. Bij konijnen is het narcoserisico aanzienlijk groter dan bij andere diersoorten. Dit komt onder andere door een ander soort stofwisseling en doordat konijnen verhoudingsgewijs een veel kleinere borstkas hebben. Deze kleine borstkas betekent een kleiener longvolume en dus een verhoogd risico op een zuurstoftekort. Belangrijk is dat er tijdens de operatie zuurstof wordt toegediend en dat de uitslaapperiode (recovery) zo kort mogelijk duurt. De recovery houden we kort door ze op tijd een middel te geven waardoor ze sneller wakker wordt.

2. Net als bij andere diersoorten is er een verhoogd risico op het ontstaan van overgewicht.

Aangezien konijnen laag op de poten staan is er een iets hoger risico op het ontstaan van wondinfecties. Dit risico kan verkleind worden door het konijn de eerste week binnen te houden op een schone handdoek of kranten. Stro en zaagsel kunnen namelijk meer vuil bevatten en hebben een schurend en irriterend effect.