Paddenstoelvergifiging

Terwijl de meeste paddenstoelen weinig tot geen kwaad kunnen voor de gezondheid na inname geldt voor een aantal dat ze dodelijke gevolgen kunnen hebben. Gezien de grote diversiteit en het lastige onderscheid tussen de verschillende soorten adviseren wij iedere inname van paddenstoelen als potentieel gevaarlijk te zien en dus direct contact op te nemen met de praktijk!

Er is een groot aantal gifstoffen bekend dat geproduceerd wordt door paddenstoelen en deze hebben allemaal hun eigen uitwerking op een specifiek orgaansysteem. Zo zijn er gifstoffen die enkel van invloed zijn op het zenuwstelsel (neurotoxines) of enkel op de lever en het maagdarmstelsel (hepatotoxines). Wanneer wij vergiftigingen zien betreft dat meestal vergiftiging met hepatotoxines.

De Vliegenzwam is een uiterst giftige soort.

Een vergiftiging met hepatotoxines kenmerkt zich door 4 fases. In de eerste fase, ofwel de latente fase, lijkt er niets aan de hand (8 tot 12 uur). De tweede fase wordt gekenmerkt door ernstige maagdarm klachten met misselijkheid, braken, bloederige diarree en buikpijn. In de derde fase lijkt alles klinisch weer beter te gaan (uren tot dagen). In de vierde fase (36 tot 80 uur na inname) gaan echter meerdere organen het begeven. Bij lever- en nierfalen zien we dan vaak stollingsstoornissen met bloedingen, hersenklachten (encephalopathie), coma en uiteindelijk volgt de dood.

De diagnose is lastig aangezien de determinatie van de paddenstoelen bijzonder ingewikkeld is. Het belangrijkste is dus het verhaal van de eigenaar over een mogelijke inname van paddenstoelen door de hond of kat.

Ook behandeling is beperkt aangezien er geen antigiffen bekend zijn. Sterftecijfers lopen daarom op tot 40-50%. Snel handelen door de hond binnen 1 tot 2 uur na inname te laten braken, nadien toedienen van actieve kool en het aanleggen van een infuus zijn essentieel om de hoeveelheid giftsof te reduceren. Nadien zullen we het dier goed opvolgen (meestal opname) en symptomatisch behandelen.

Belangrijk! Direct contact opnemen met de praktijk zodra u inname vermoedt en voorkom inname door  (jonge) honden die op ontdekkingstocht zijn niet alleen te laten in gebieden waar paddenstoelen groeien. Let dus vooral op in parken, bossen, maar ook in uw eigen tuin!