Info en advies

Wanneer het weideseizoen voor de deur staat is het tijd om aan de slag te gaan met bescherming van rundvee en schapen tegen uitwendige parasieten zoals vliegen, luizen en teken.
 

Verantwoord medicijngebruik

Elke behandeling begint met een juiste diagnose. Daarna volgt de keuze van de behandeling en het behandelen zelf.

 

In de antibioticumdiscussie komen er steeds meer vragen over het verminderen van het gebruik van antibiotica in de droogstand. Op zich heel erg logisch, omdat ongeveer de helft van de antibiotica in de droogstand wordt gebruikt.

Elke behandeling is een investering in diergezondheid. En elke investering moet geld opleveren.

Doel

Om te controleren of investeren in diergezondheid rendement oplevert en te voorkomen dat behandelingen "gewoonte" worden evalueren we.

Evalueren is daarbij niets anders dan het vergelijken van het resultaat van de behandeling in vergelijking met wat ervan verwacht werd.

Resultaat

 • behandeling is juist → goed en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen in situaties waarin we niet zonder kunnen
 • behandeling wordt aangepast → aangepaste behandeling kost minder of levert meer op
 • preventieve maatregelen vervangen de behandeling

Algemene richtlijnen, toedieningswijze, gewicht schatten, het gebruik van flesjes en hoe om te gaan met afval?

Algemene richtlijnen
De algemene richtlijnen zijn voor alle behandelingen hetzelfde:

 • elke behandeling begint met de juiste diagnose
 • houdt u na de keuze van een behandeling aan de aanbevolen toedieningswijze en dosering
 • bij behandelingen met wachttijdadvies: eerst markeren en registreren, daarna behandelen
 • maak een behandeling altijd af!

De juiste diagnose bij een ziek kalf kunt u vaak zelf stellen. Na het stellen van de juiste diagnose bepaalt u vrijwel automatisch de juiste behandeling.

     

Temperaturen
De lichaamstemperatuur bepaalt of het zinvol is antibioticum te gebruiken en in welke toepassing.

De normaaltemperatuur van een kalf is hoger dan van een koe: 38,5 – 39,5 C. Lees verder...

 

Controle van mest 
Eén van de meest voorkomende aandoeningen bij kalveren is diarree. Diarree is echter een verschijnsel (een symptoom) en zegt niets over de oorzaak. Lees verder...

Let op! Altijd stap 2 volledig afwerken.

Het is mogelijk dat  meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn.

 

Controle van longen, navel en gewrichten 

Veel voorkomende aandoeningen bij kalfjes en jongvee zijn longontsteking, navelontsteking en gewrichtsontsteking. Deze ontstekingen dienen bij een ziek kalf één voor één te worden gecontroleerd. Lees verder...

Let op! Altijd stap 2 en 3 consequent en volledig afwerken.

Het is mogelijk dat meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn. 

Belangrijk! Overleg bij twijfel of onduidelijkheid altijd overleg met een dierenarts.

Stel zelf eenvoudig de juiste diagnose bij een zieke koe en praktisch automatisch komt u bij de juiste behandeling uit.

        ffg

Temperaturen

De lichaamstemperatuur bepaalt of het zinvol is antibioticum te gebruiken en in welke toepassing.

De normaaltemperatuur van een koe is 38 – 39C. Lees verder...

            

Controle van poten, uier en uitvloeiing

Door consequent en volledig onderzoek te doen bepaalt u de oorzaak van ziek zijn. Lees verder...

Let op! Altijd stap 2 volledig afwerken. Het is mogelijk dat meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn.

 

Controle lebmaag

Een verplaatste lebmaag bepaalt de keuze: zelf behandelen, overleg met of laten behandelen door een dierenarts. Lees verder...

Belangrijk! Bij twijfel of onduidelijkheid altijd overleg met een dierenarts.

Wat gaat er op andere bedrijven fout? ;-)

Diagnose

 • geen diagnose
 • foute diagnose
 • niet getemperatuurd
 • onderzoek niet volledig uitgevoerd (nadruk kreupelheid)
 • antibioticum bij een verplaatste lebmaag

Diergeneesmiddelen die in Nederland worden verkocht zijn geregistreerd door de fabikant: REG NL. REG NL zegt dat middelen bewezen werkzaam en veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Gebruik alleen geregistreerde middelen op uw bedrijf.

"Ik ben niet zo'n schrijver"

Maar ook op uw bedrijf dient u het gebruik te registreren:

 • duidelijkheid einde wachttijd
 • evaluatie mogelijk
 • wettelijk verplicht

Heeft u tips en tricks voor collega melkveehouders? Geef ze aan ons door en wij plaatsen ze op de site.

Na het stellen van de juiste diagnose kiest u de juiste behandeling volgens uw bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP).

Bij een behandeling doet u daarbij twee dingen:

In uw BBP staat bijvoorbeeld exact welk middel u dient te gebruiken bij welke oorzaak.

Ondersteunende therapie dient om dieren sneller te laten herstellen en is voor praktische alle aandoeningen gelijk.

Belangrijk! Het kiezen van een behandeling mag nooit leiden tot uitproberen. Bij twijfel of onduidelijkheid (keuze van de behandeling, werkzaamheid, alternatieve therapie) altijd even overleg met uw bedrijfseigen dierenarts.

Gezonde koppels

Per 1 januari 2012 dient elke melkveehouder samen met zijn of haar dierenarts een zogenaamd 'bedrijfsgezondheidsplan' te hebben opgesteld. Dit bedrijfsgezondheidsplan is de basis voor een gezonde koppel en dient 1 keer per jaar geactualiseerd te worden. Het helpt u om uw dieren gezond te houden.

Borging
Het bedrijfsgezondheidsplan is gericht op de borging van het gezond houden van de dieren, een hoge melkkwaliteit en veilig en gemakkelijk werken. Het eerder genoemde bedrijfsbehandelplan is onderdeel van het bedrijfsgezondheidsplan.

Het is verstandig om het resultaat van je droogzetmanagement vier keer per jaar te evalueren. Hieronder vind je tips en tricks:

> Houd de volgende richtlijnen aan bij het droogzetten :

 • Alleen droogzetters bij vaarzen > 150.000 cellen op laatste MPR
 • Alleen droogzetters bij koeien  > 50.000 cellen op laatste MPR

> Enkele opmerkingen :

 • Evalueer regelmatig (4 keer per jaar) het resultaat van je droogzetmanagement. Hierbij wordt gekeken naar het genezingspercentage en de “nieuwe gevallen” na afkalven (zie MPR). Kijk terug welke koeien je hebt behandeld (of niet) en wat de resultaten zijn. Beoordeel ook de resultaten van de teatsealers.
 • Transitiemanagement is erg belangrijk voor een goede uiergezondheid. Niet alleen het rantsoen, maar kijk ook eens kritisch naar hygiëne, rust, ruimte (overbezetting), bewegingsmogelijkheden, licht, water en infectiedruk. Bespreek dit minimaal 2 keer per jaar met je dierenarts en/of veevoervoorlichter.
 • Breng de productie terug naar minder dan 10 Kg melk bij droogzetten.
 • Neem jaarlijks van minimaal 5 mastitiskoeien en 5 hoog celgetal koeien een melkmonster en laat B.O. uitvoeren om vast te stellen wat de veroorzakers zijn en waar ze gevoelig voor zijn. NB. Koe-gebonden kiemena of omgevingskiemen vergen een aparte benadering.
 • Streef naar een percentage hoog-celgetal koeien onder de 15% (houd de infectiedruk laag).
 • Beoordeel na elke MPR of er chronische hoog-celgetal koeien zijn die je beter kunt afvoeren. Hanteer hierbij criteria als: welke kiem, gevoeligheid voor AB, hoe lang te hoog, hoeveel kwartieren, LW koe en leeftijd.
 • Meet niet alleen de melkmachine door maar beoordeel minimaal 2 keer per jaar de speencondities. Let hierbij op rafels, puntbloedingen, stootranden etc. Scorekaart op praktijk verkrijgbaar.
 • Voor een goede terugkoppeling naar de droogstand is het “KOE-rs programma “ zeer geschikt. Hierbij is aandacht voor uiergezondheid, conditieverloop, vuilende koeien, stofwisselingsproblemen (melkziekte en slepende melkziekte) en vruchtbaarheid. Preventie en vroege diagnostisering zijn hierbij sleutelbegrippen!

Al vanaf een graad of 20 kan bij koeien hittestress optreden. Naast de temperatuur speelt daarbij ook luchtvochtigheid een rol (hoe hoger, hoe meer 'stress' ).

Wat is het gevaar?

Allereerst gaat een koe minder vreten terwijl de energiebehoefte juist stijgt.  Dat kost melk en veroorzaakt een dip in de gehaltes.

Daarnaast gaan koeien sneller ademen waardoor meer CO2 wordt uitgeademd. Gevolg hiervan is dat bicarbonaat wordt 'uitgewassen' uit het bloed waardoor de pens minder wordt gebufferd en er dus een grotere kans is op pensverzuring.

Handig om te weten
Dat de voeropname de wateropname volgt.

Bij 5 graden Celsius neemt een koe voor iedere kilo drogestof ca 3 liter water op. Bij 32 graden Celsius is deze verhouding tussen drogestofopname en wateropname gestegen naar 1:8.

IBR en BVD zijn de twee belangrijkste virusinfecties bij melkvee. Infecties verlopen vaak sluimerend en zonder opgemerkte specifieke verschijnselen met betrekking tot weerstand, productie en vruchtbaarheid.

De schade is echter groot en de melkveehouder anno nu accepteert GEEN aanwezigheid van IBR en BVD op zijn bedrijf.

IBR

BVD

Opfok van kalfjes en jongvee concentreert zich op de volgende punten:

 • gezond houden (weerstand <> infectiedruk)
 • groei en ontwikkeling algemeen
 • ontwikkeling van melkdrinkend tot herkauwend in het bijzonder
 • voorkomen van vervetting (vooral tweede levensjaar)

Kalfjes en jongvee

Gezonde klauwen vormen de basis voor gezonde koeien en gezonde koppels.

Op koppelniveau zijn er 2 "soorten" aandoeningen die belangrijk zijn:

 • infectieuze klauwaandoeningen
 • niet infectieuze klauwaandoeningen

Infectieuze klauwaandoeningen

Niet infectieuze klauwaandoeningen

Wormen en leverbot kunnen veel schade aanrichten onder uw vee. De laatste jaren zien we steeds vaker schade ontstaan ook bij het melkvee.

Wormen

Leverbot

Salmonella en para-TBC zijn naast allerlei vormen van uierontsteking de twee belangrijkste bacteriële infecties in de melkveehouderij.

Monitoring en bestrijding van Salmonella en paraTBC worden vanuit de zuivel aangestuurd. Deze verplichting levert u direct rendement op uw bedrijf.

Klik hier voor de Checklist Salmonella

 

Gezonde uiers betekent een laag celgetal en weinig zichtbare uierontsteking. Heerlijk werken en een goed rendement!

De basis voor gezonde uiers:

 • lage infectiedruk
 • hoge weerstand

Het belang van zowel de voeding als van de droogstand worden nog vaak onderschat. Terwijl er een overduidelijk verband is tussen voeding en gezonde koppels én droogstand en gezonde koppels.

Sterker, volgens sommigen zijn voeding en droogstand DE kritische succesfactoren voor het gezond houden van vee.

Voeding

Droogstand

Een goede vruchtbaarheid (TKT < 400 dagen) is de basis voor een efficiënte productie van uw koppel. Een nieuwmelkte koe is nu eenmaal simpelweg efficienter met haar voer dan een oudmelkte.

Elke 30 dagen winst in TKT levert aan melk gemiddeld 1 liter extra per koe per dag. Met dezelfde hoeveelheid voer. Voor een bedrijf met 100 koeien is dit een rendementsverhoging van meer dan € 10.000,- per jaar.

Een goede vruchtbaarheid betekent:

 • goed tochtig
 • vlot drachtig

Goed tochtig

Vlot drachtig

Rendement

Voordelen

Als melkveehouder bij Van Stad tot Wad dierenartsen kunt u ervoor kiezen een voordeel-abonnement af te sluiten.

Bij voordeel-abonnement type 1 betaalt u € 6,50 per koe* per jaar (tot maximaal 150 dieren) en dit levert u de volgende voordelen op:

 • 1.5 % korting op alle medicijnen
 • 2.5 % korting op standaard visites
 • 12.5 % korting op visites buiten telefonisch spreekuur aangemeld
 • 7.5 % korting op alle vaccinaties
 • 7.5 % korting op laboratorium onderzoeken op de praktijk (op mest, bloed en melk)
 • 7.5 % korting op normaal uurtarief
 • 12.5% korting op uurtarief buiten telefonisch spreekuur aangemeld
 • 5 % korting op alle cursussen en studiegroepen die VSTW verzorgt
 • 15 % korting bij spoedvisites

Plus...

Binnen de kaders van dierwelzijn, volksgezondheid, voedselveiligheid, melkkwaliteit en milieu gaat het op elk melkveebedrijf om rendement.

Rendement in:

 • euro's
 • tijd
 • werkplezier

Gezonde dieren leveren meer euro's, tijdwinst en werkplezier. Investeren in diergezondheid levert 3x op!

Laboratorium

Slecht drinkwater? Minder melk!

Smakelijk en schoon drinkwater is één van de belangrijkste onderdelen van voeding. Een melkkoe drinkt gemiddeld 100 tot 200 liter per dag. Drinkwater waarvan de kwaliteit en smakelijkheid onvoldoende is, wordt niet goed opgenomen. Bij te weinig opname van water kost dit melk. Smakelijkheid en kwaliteit van drinkwater zijn dus essentieel voor zowel diergezondheid als een goede productie. 

Van het voer weten we na bemonstering hoe het zit. Maar wat weten we van het drinkwater? Te weinig!

Schapen en geiten

De meeste schapenhouders kennen het beeld: lammeren naar buiten gedaan naar een prachtige weide, en bij controle blijft er één lam liggen. Meestal een eenling lam dat het beste gegroeid is. Vaak dood maar soms nog spartelend met schuim uit de neus en volledig verlamd. Denk dan aan "Het Bloed", veroorzaakt door infectie met de Clostridium bacterie. Niet alleen in de weide, ook in de eerste weken na lammeren kan er al lammersterfte optreden als gevolg van deze ziekte.

Een sterk toenemend probleem in Nederland is de Lebmaagworm (Hemonchose). Bloedzuigende wormen in de lebmaag die kunnen zorgen voor bloedarmoede en stefte, zonder dat hierbij diarree optreedt.
De verschijnselen bij lammeren zijn sloomheid, bleke slijmvliezen en uiteindelijk sterfte door uitputting of bloedarmoede.

In 2017 waren wij de eerste praktijk die in Nederland de diagnose stelde: Schmallenberg. De eerste lammeren uit januari vertoonden ernstige afwijkingen; kromme (haak)poten, scheve nek, waterhoofd, open rug. Na virusonderzoek bj de GD werd onze waarschijnlijkheidsdiagnose bevestigd.

Voor alle schapen- en geitenhouders, zowel particulier en bedrijfsmatig, bieden wij de volgende diensten aan:

 • Assistentie bij de geboorte van lammeren (= spoed!)
 • Onderzoek en behandeling van zieke dieren
 • Advisering op gebied van diergezondheid, voeding en medicijngebruik
 • Verloscursussen
 • Uitvoering en advisering van diergezondheidsprogramma's (scrapie, zwoegerziekte/CAE, CL en Q-koorts)
 • Onderzoek en advies op gebied van wormbestrijding en coccidiose
 • Opstellen en uitvoeren van vaccinatieschema's voor bv: het bloed, zomerlongontsteking, zere bekjes en rotkreupel.
 • Verschillende andere werkzaamheden zoals drachtscannen en klauwverzorging.

Bel 0596-518232 of 0596-518242 voor vrijblijvende informatie, het maken van bijvoorbeeld een afspraak of het bestellen van diergeneesmiddelen.