BASIS: Het bedrijfsgezondheidsplan

Per 1 januari 2012 dient elke melkveehouder samen met zijn of haar dierenarts een zogenaamd 'bedrijfsgezondheidsplan' te hebben opgesteld. Dit bedrijfsgezondheidsplan is de basis voor een gezonde koppel en dient 1 keer per jaar geactualiseerd te worden. Het helpt u om uw dieren gezond te houden.

Borging
Het bedrijfsgezondheidsplan is gericht op de borging van het gezond houden van de dieren, een hoge melkkwaliteit en veilig en gemakkelijk werken. Het eerder genoemde bedrijfsbehandelplan is onderdeel van het bedrijfsgezondheidsplan.

2 A4-tjes

Het bedrijfsgezondheidsplan bestaat uit 2 A4-tjes en beschrijft met betrekking tot diergezondheid op uw bedrijf:

  • waar u staat?
  • wat er goed gaat?
  • waar het mogelijk beter kan?
  • wat u kunt doen om deze verbeteringen op een praktische manier uit te voeren?

Met andere woorden: waar liggen de mogelijkheden om uw koppel vee op een praktische manier nog gezonder te houden?

Het bedrijfsgezondheidsplan is zoals gezegd de spil voor een goede diergezondheid op uw bedrijf!