Droogzetten

In de antibioticumdiscussie komen er steeds meer vragen over het verminderen van het gebruik van antibiotica in de droogstand. Op zich heel erg logisch, omdat ongeveer de helft van de antibiotica in de droogstand wordt gebruikt.

Echter droogzetten (met of zonder antibioticum) is puur maatwerk. Om niet van de wal in de sloot te komen (met een stijging van het gebruik van ab na afkalven) zijn er een aantal algemene richtlijnen waar iig rekening mee moet worden gehouden:

  • vermindering van gebruik van antibiotica mag NOOIT een doel op zich zijn, maar altijd het resultaat van een gevolgde werkwijze
  • droogzetten zonder ab kan alleen bij gezonde uiers met vier gezonde kwartieren
  • droogzetten zonder ab kan bij bovenstaande dieren, alleen als de weerstand voldoende hoog en de infectiedruk voldoende laag is

En dan nog dit...
De antibioticumdiscussie heeft ondermeer als achtergrond dat de vorming van resistentie tegen antibiotica in de (melk)veehouderij een probleem oplevert in de humane gezondheidszorg. Resistentie wordt vooral opgebouwd als antibiotica te kort en / of in te lage doseringen worden toegediend.

Gebruik dus nooit een halve droogzetter per kwartier bij het droogzetten van een koe. Halve droogzetters gebruiken is dé manier om resistentie te kweken!

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden op uw bedrijf contact op met uw bedrijfseigen dierenarts.

Verder:

inbrengen injector
inbrengen interne sealer
afname melkmonster
celgetalbepaling met vierkwartierenschaal (CMT, T-pol)