Evalueer je droogzetmanagement

Het is verstandig om het resultaat van je droogzetmanagement vier keer per jaar te evalueren. Hieronder vind je tips en tricks:

> Houd de volgende richtlijnen aan bij het droogzetten :

  • Alleen droogzetters bij vaarzen > 150.000 cellen op laatste MPR
  • Alleen droogzetters bij koeien  > 50.000 cellen op laatste MPR

> Enkele opmerkingen :

  • Evalueer regelmatig (4 keer per jaar) het resultaat van je droogzetmanagement. Hierbij wordt gekeken naar het genezingspercentage en de “nieuwe gevallen” na afkalven (zie MPR). Kijk terug welke koeien je hebt behandeld (of niet) en wat de resultaten zijn. Beoordeel ook de resultaten van de teatsealers.
  • Transitiemanagement is erg belangrijk voor een goede uiergezondheid. Niet alleen het rantsoen, maar kijk ook eens kritisch naar hygiëne, rust, ruimte (overbezetting), bewegingsmogelijkheden, licht, water en infectiedruk. Bespreek dit minimaal 2 keer per jaar met je dierenarts en/of veevoervoorlichter.
  • Breng de productie terug naar minder dan 10 Kg melk bij droogzetten.
  • Neem jaarlijks van minimaal 5 mastitiskoeien en 5 hoog celgetal koeien een melkmonster en laat B.O. uitvoeren om vast te stellen wat de veroorzakers zijn en waar ze gevoelig voor zijn. NB. Koe-gebonden kiemena of omgevingskiemen vergen een aparte benadering.
  • Streef naar een percentage hoog-celgetal koeien onder de 15% (houd de infectiedruk laag).
  • Beoordeel na elke MPR of er chronische hoog-celgetal koeien zijn die je beter kunt afvoeren. Hanteer hierbij criteria als: welke kiem, gevoeligheid voor AB, hoe lang te hoog, hoeveel kwartieren, LW koe en leeftijd.
  • Meet niet alleen de melkmachine door maar beoordeel minimaal 2 keer per jaar de speencondities. Let hierbij op rafels, puntbloedingen, stootranden etc. Scorekaart op praktijk verkrijgbaar.
  • Voor een goede terugkoppeling naar de droogstand is het “KOE-rs programma “ zeer geschikt. Hierbij is aandacht voor uiergezondheid, conditieverloop, vuilende koeien, stofwisselingsproblemen (melkziekte en slepende melkziekte) en vruchtbaarheid. Preventie en vroege diagnostisering zijn hierbij sleutelbegrippen!