Hittestress

Al vanaf een graad of 20 kan bij koeien hittestress optreden. Naast de temperatuur speelt daarbij ook luchtvochtigheid een rol (hoe hoger, hoe meer 'stress' ).

Wat is het gevaar?

Allereerst gaat een koe minder vreten terwijl de energiebehoefte juist stijgt.  Dat kost melk en veroorzaakt een dip in de gehaltes.

Daarnaast gaan koeien sneller ademen waardoor meer CO2 wordt uitgeademd. Gevolg hiervan is dat bicarbonaat wordt 'uitgewassen' uit het bloed waardoor de pens minder wordt gebufferd en er dus een grotere kans is op pensverzuring.

Handig om te weten
Dat de voeropname de wateropname volgt.

Bij 5 graden Celsius neemt een koe voor iedere kilo drogestof ca 3 liter water op. Bij 32 graden Celsius is deze verhouding tussen drogestofopname en wateropname gestegen naar 1:8.

Wat te doen?

In ieder geval de kalfjes en het jongvee niet vergeten bij de maatregelen om hittestress en de gevolgen daarvan tegen te gaan!

De maatregelen hebben algemeen betrekking op het stimuleren van de voeropname en het beperken van de warmteontwikkeling bij de dieren.

 • leg pas afgekalfde dieren extra in de watten (bv eerste week 500 cc propyleenglycol per dag)
 • zorg ten alle tijden voor onbeperkt, vers en koel drinkwater
 • zorg daarnaast voor extra water of elektrolytenoplossing bij de kalfjes (tussen de middag bijvoorbeeld)
 • voer meerdere keren per dag kleine porties; dat voorkomt broei en houdt het voer smakelijk.
 • voeg extra zout en eventueel buffer toe aan het rantsoen voor de koeien en het jongvee.
  • zout: 50 gram per koe per dag / 25 gram per dier per dag voor jongvee
  • bicarbonaat: 100 gram per koe per dag / 50 gram per dier per dag voor jongvee
 • eventueel beweiding aanpassen (overdag de koeien binnen en ‘s nachts weiden of siëstabeweiden) of zorg voor schaduwplekken in het weiland.
 • ... en haal kalveriglo's en dergelijke uit de zon en zet ze op een schaduwrijke plaats!

Hygiene
Let verder algemeen op hygiene!

Koeien zijn door hittestress extra gevoelig voor bijvoorbeeld uierontsteking (m.n. E-coli infecties). Vermijd dus dat koeien langdurig op één en dezelfde (smerige) plaats in de wei liggen en zorg dat het ligplaatsen in de stal schoon en droog zijn (koeien zijn met de warmte minder actief en blijven daarom langer liggen).

Hetzelfde geldt voor kalfjes en extra gevoeligheid voor diarree.