Hoe stel je de juiste diagnose bij een kalf?

De juiste diagnose bij een ziek kalf kunt u vaak zelf stellen. Na het stellen van de juiste diagnose bepaalt u vrijwel automatisch de juiste behandeling.

     

Temperaturen
De lichaamstemperatuur bepaalt of het zinvol is antibioticum te gebruiken en in welke toepassing.

De normaaltemperatuur van een kalf is hoger dan van een koe: 38,5 – 39,5 C. Lees verder...

 

Controle van mest 
Eén van de meest voorkomende aandoeningen bij kalveren is diarree. Diarree is echter een verschijnsel (een symptoom) en zegt niets over de oorzaak. Lees verder...

Let op! Altijd stap 2 volledig afwerken.

Het is mogelijk dat  meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn.

 

Controle van longen, navel en gewrichten 

Veel voorkomende aandoeningen bij kalfjes en jongvee zijn longontsteking, navelontsteking en gewrichtsontsteking. Deze ontstekingen dienen bij een ziek kalf één voor één te worden gecontroleerd. Lees verder...

Let op! Altijd stap 2 en 3 consequent en volledig afwerken.

Het is mogelijk dat meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn. 

Belangrijk! Overleg bij twijfel of onduidelijkheid altijd overleg met een dierenarts.