IBR en BVD

IBR en BVD zijn de twee belangrijkste virusinfecties bij melkvee. Infecties verlopen vaak sluimerend en zonder opgemerkte specifieke verschijnselen met betrekking tot weerstand, productie en vruchtbaarheid.

De schade is echter groot en de melkveehouder anno nu accepteert GEEN aanwezigheid van IBR en BVD op zijn bedrijf.

IBR

BVD