Registreren en bewaren

Diergeneesmiddelen die in Nederland worden verkocht zijn geregistreerd door de fabikant: REG NL. REG NL zegt dat middelen bewezen werkzaam en veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Gebruik alleen geregistreerde middelen op uw bedrijf.

"Ik ben niet zo'n schrijver"

Maar ook op uw bedrijf dient u het gebruik te registreren:

  • duidelijkheid einde wachttijd
  • evaluatie mogelijk
  • wettelijk verplicht

Duidelijkheid einde wachttijd (borging melkkwaliteit)

Voor uzelf en voor de verwerkende industrie veruit de belangrijkste 'en directe reden om te registreren. Residuen van diergeneesmiddelen in melk of vlees zijn funest voor uzelf en voor de sector.

Evaluatie mogelijk

Iedereen heeft wel eens een dier of een aantal dieren dat niet reageert op een ingestelde behandeling. Alleen met een goede registratie krijgt u zicht op de oorzaak hiervan. De behandeling wordt aangepast of er kunnen preventieve maatregelen worden genomen.

Wettelijk verplicht

Het bedrijfsbehandelplan beschrijft in hoofdlijn hoe het gebruik op uw bedrijf te registreren. Het dient als richtlijn. Het kan registratie niet vervangen.

Per behandeling noteert u:

  • datum van de behandeling
  • naam / nummer van het dier
  • diagnose
  • keuze van de behandeling --> naam diergeneesmiddel, REG NL, batchnummer, hoeveelheid
  • einde wachttijd

Vergeet niet de aanprikdatum op een flesje te zetten!

Bewaren

Bewaar diergeneesmiddelen volgens de voorschriften in de bijsluiter. De meesten donker en op kamertemperatuur.

Gekoeld

Vitaminepreparaten, oxytocine en neopen zijn voorbeelden van middelen die gekoeld (2 - 8 C) bewaard moeten worden.

Na aanprikken

Stelregel: flesjes kunnen na aanprikken 4 weken worden bewaard.

Mits schoon aangeprikt en tenzij anders in de bijsluiter vermeld.