Rendement

Binnen de kaders van dierwelzijn, volksgezondheid, voedselveiligheid, melkkwaliteit en milieu gaat het op elk melkveebedrijf om rendement.

Rendement in:

  • euro's
  • tijd
  • werkplezier

Gezonde dieren leveren meer euro's, tijdwinst en werkplezier. Investeren in diergezondheid levert 3x op!

Inzichtelijk

Van Stad tot Wad dierenartsen helpt u om het rendement van diergezondheid inzichtelijk te maken op uw bedrijf.

Vraag er naar bij uw bedrijfseigen dierenarts.