Schapen en geiten

Schapen en geiten

De meeste schapenhouders kennen het beeld: lammeren naar buiten gedaan naar een prachtige weide, en bij controle blijft er één lam liggen. Meestal een eenling lam dat het beste gegroeid is. Vaak dood maar soms nog spartelend met schuim uit de neus en volledig verlamd. Denk dan aan "Het Bloed", veroorzaakt door infectie met de Clostridium bacterie. Niet alleen in de weide, ook in de eerste weken na lammeren kan er al lammersterfte optreden als gevolg van deze ziekte.

Een sterk toenemend probleem in Nederland is de Lebmaagworm (Hemonchose). Bloedzuigende wormen in de lebmaag die kunnen zorgen voor bloedarmoede en stefte, zonder dat hierbij diarree optreedt.
De verschijnselen bij lammeren zijn sloomheid, bleke slijmvliezen en uiteindelijk sterfte door uitputting of bloedarmoede.

In 2017 waren wij de eerste praktijk die in Nederland de diagnose stelde: Schmallenberg. De eerste lammeren uit januari vertoonden ernstige afwijkingen; kromme (haak)poten, scheve nek, waterhoofd, open rug. Na virusonderzoek bj de GD werd onze waarschijnlijkheidsdiagnose bevestigd.

Voor alle schapen- en geitenhouders, zowel particulier en bedrijfsmatig, bieden wij de volgende diensten aan:

  • Assistentie bij de geboorte van lammeren (= spoed!)
  • Onderzoek en behandeling van zieke dieren
  • Advisering op gebied van diergezondheid, voeding en medicijngebruik
  • Verloscursussen
  • Uitvoering en advisering van diergezondheidsprogramma's (scrapie, zwoegerziekte/CAE, CL en Q-koorts)
  • Onderzoek en advies op gebied van wormbestrijding en coccidiose
  • Opstellen en uitvoeren van vaccinatieschema's voor bv: het bloed, zomerlongontsteking, zere bekjes en rotkreupel.
  • Verschillende andere werkzaamheden zoals drachtscannen en klauwverzorging.

Bel 0596-518232 of 0596-518242 voor vrijblijvende informatie, het maken van bijvoorbeeld een afspraak of het bestellen van diergeneesmiddelen.