Schmallenberg

In 2017 waren wij de eerste praktijk die in Nederland de diagnose stelde: Schmallenberg. De eerste lammeren uit januari vertoonden ernstige afwijkingen; kromme (haak)poten, scheve nek, waterhoofd, open rug. Na virusonderzoek bj de GD werd onze waarschijnlijkheidsdiagnose bevestigd.

Schmallenberg is een virusziekte waarbij de vrucht tijdens de dracht wordt besmet en ernstige afwijkingen veroorzaakt. Het beeld was jaren geleden nog bekend, maar inmiddels is er een nieuwe generatie schapen die geen antistoffen meer heeft tegen dit virus. Er is geen vaccinatie of therapie beschikbaar.

Een waarschuwing voor schapenhouders; mocht je zo'n afwijkend lam voelen in de baarmoeder tijdens de verlossing, ga dan zeer voorzichtig te werk! Achterpoten kunnen als haken de baarmoeder openscheuren. Bovendien is de hals in veel gevallen niet te buigen. Mocht het niet lukken, neem dan gerust contact met ons op.

Waarschijnlijk hebben later geboren lammeren er minder last van omdat de knutten (overbrenger van het virus) na oktober minder actief zijn of zelfs al afwezig waren.