Uiers

Gezonde uiers betekent een laag celgetal en weinig zichtbare uierontsteking. Heerlijk werken en een goed rendement!

De basis voor gezonde uiers:

  • lage infectiedruk
  • hoge weerstand

Lage infectiedruk

De infectiedruk is de mate waarin gezonde kwartieren in aanraking komen met verwekkers van hoog celgetal of zichtbare uierontsteking.

Celgetal
Verwekkers van hoog celgetal zijn hierbij vaak koegebonden kiemen en de infectiedruk wordt bepaald in de melkput. Het aantal dieren met hoog celgetal speelt hierbij natuurlijk een rol, maar de melktechniek is nog vele malen belangrijker (melkstellen, handen van de melker en de uierdoeken).

Hoeveel verwekkers worden er dus tijdens het melken vanuit een koe met hoog celgetal naar een gezond kwartier gebracht?

Zichtbare uierontsteking
Verwekkers van zichtbare uierontsteking zijn meer en vaker omgevingsgebonden. De infectiedruk wordt bepaald door algemene hygiëne maatregelen in de stal.

Let daarbij op dat bacteriën 3 dingen nodig hebben om te overleven:

  • vocht
  • voedsel
  • warmte

Als het vocht wordt weggehaald is het voedsel en de warmte ook weg (schoon en droog dus).

Hoge weerstand

Een hoge weerstand betekent:

  • hoge algemene weerstand
  • hoge lokale weerstand

Algemene weerstand
Deze wordt negatief beïnvloed door infectieuze aandoeningen als BVD en IBR, een verstoorde penswerking, de negatieve energiebalans na afkalven en stress.

Lokale weerstand
Het slotgat en het tepelkanaal vormen de verbinding tussen de buitenwereld en het uierweefsel. De werking van de melkmachine en de melktechniek van de melker(s) bepalen de hoedanigheid van het slotgat en het tepelkanaal en daarmee de lokale weerstand.