Verantwoord medicijngebruik

Verantwoord medicijngebruik

Elke behandeling begint met een juiste diagnose. Daarna volgt de keuze van de behandeling en het behandelen zelf.

 

In de antibioticumdiscussie komen er steeds meer vragen over het verminderen van het gebruik van antibiotica in de droogstand. Op zich heel erg logisch, omdat ongeveer de helft van de antibiotica in de droogstand wordt gebruikt.

Elke behandeling is een investering in diergezondheid. En elke investering moet geld opleveren.

Doel

Om te controleren of investeren in diergezondheid rendement oplevert en te voorkomen dat behandelingen "gewoonte" worden evalueren we.

Evalueren is daarbij niets anders dan het vergelijken van het resultaat van de behandeling in vergelijking met wat ervan verwacht werd.

Resultaat

 • behandeling is juist → goed en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen in situaties waarin we niet zonder kunnen
 • behandeling wordt aangepast → aangepaste behandeling kost minder of levert meer op
 • preventieve maatregelen vervangen de behandeling

Algemene richtlijnen, toedieningswijze, gewicht schatten, het gebruik van flesjes en hoe om te gaan met afval?

Algemene richtlijnen
De algemene richtlijnen zijn voor alle behandelingen hetzelfde:

 • elke behandeling begint met de juiste diagnose
 • houdt u na de keuze van een behandeling aan de aanbevolen toedieningswijze en dosering
 • bij behandelingen met wachttijdadvies: eerst markeren en registreren, daarna behandelen
 • maak een behandeling altijd af!

De juiste diagnose bij een ziek kalf kunt u vaak zelf stellen. Na het stellen van de juiste diagnose bepaalt u vrijwel automatisch de juiste behandeling.

     

Temperaturen
De lichaamstemperatuur bepaalt of het zinvol is antibioticum te gebruiken en in welke toepassing.

De normaaltemperatuur van een kalf is hoger dan van een koe: 38,5 – 39,5 C. Lees verder...

 

Controle van mest 
Eén van de meest voorkomende aandoeningen bij kalveren is diarree. Diarree is echter een verschijnsel (een symptoom) en zegt niets over de oorzaak. Lees verder...

Let op! Altijd stap 2 volledig afwerken.

Het is mogelijk dat  meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn.

 

Controle van longen, navel en gewrichten 

Veel voorkomende aandoeningen bij kalfjes en jongvee zijn longontsteking, navelontsteking en gewrichtsontsteking. Deze ontstekingen dienen bij een ziek kalf één voor één te worden gecontroleerd. Lees verder...

Let op! Altijd stap 2 en 3 consequent en volledig afwerken.

Het is mogelijk dat meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn. 

Belangrijk! Overleg bij twijfel of onduidelijkheid altijd overleg met een dierenarts.

Stel zelf eenvoudig de juiste diagnose bij een zieke koe en praktisch automatisch komt u bij de juiste behandeling uit.

        ffg

Temperaturen

De lichaamstemperatuur bepaalt of het zinvol is antibioticum te gebruiken en in welke toepassing.

De normaaltemperatuur van een koe is 38 – 39C. Lees verder...

            

Controle van poten, uier en uitvloeiing

Door consequent en volledig onderzoek te doen bepaalt u de oorzaak van ziek zijn. Lees verder...

Let op! Altijd stap 2 volledig afwerken. Het is mogelijk dat meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn.

 

Controle lebmaag

Een verplaatste lebmaag bepaalt de keuze: zelf behandelen, overleg met of laten behandelen door een dierenarts. Lees verder...

Belangrijk! Bij twijfel of onduidelijkheid altijd overleg met een dierenarts.

Wat gaat er op andere bedrijven fout? ;-)

Diagnose

 • geen diagnose
 • foute diagnose
 • niet getemperatuurd
 • onderzoek niet volledig uitgevoerd (nadruk kreupelheid)
 • antibioticum bij een verplaatste lebmaag

Diergeneesmiddelen die in Nederland worden verkocht zijn geregistreerd door de fabikant: REG NL. REG NL zegt dat middelen bewezen werkzaam en veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Gebruik alleen geregistreerde middelen op uw bedrijf.

"Ik ben niet zo'n schrijver"

Maar ook op uw bedrijf dient u het gebruik te registreren:

 • duidelijkheid einde wachttijd
 • evaluatie mogelijk
 • wettelijk verplicht

Heeft u tips en tricks voor collega melkveehouders? Geef ze aan ons door en wij plaatsen ze op de site.

Na het stellen van de juiste diagnose kiest u de juiste behandeling volgens uw bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP).

Bij een behandeling doet u daarbij twee dingen:

In uw BBP staat bijvoorbeeld exact welk middel u dient te gebruiken bij welke oorzaak.

Ondersteunende therapie dient om dieren sneller te laten herstellen en is voor praktische alle aandoeningen gelijk.

Belangrijk! Het kiezen van een behandeling mag nooit leiden tot uitproberen. Bij twijfel of onduidelijkheid (keuze van de behandeling, werkzaamheid, alternatieve therapie) altijd even overleg met uw bedrijfseigen dierenarts.