Vliegenbestrijding: begin op tijd

Wanneer het weideseizoen voor de deur staat is het tijd om aan de slag te gaan met bescherming van rundvee en schapen tegen uitwendige parasieten zoals vliegen, luizen en teken.
 

Gedurende de winter is de vliegenpopulatie op een acceptabel niveau. Vanaf 12°C kan de populatie al in omvang toenemen.. Een vliegenpopulatie vermenigvuldigt zich explosief: één enkele vlieg legt in zijn levenscyclus van 8 tot 12 dagen wel 1000 eieren.

 

Omdat vliegen bacteriën en virussen kunnen overbrengen, is het van belang om de vliegenpopulatie al in het voorjaar onder controle te houden. Zo voorkom je ernstige uierontstekingen bij vaarzen en droogstaande koeien en huidontstekingen door vliegen. En denk ook aan knutten die Blauwtong en het Smallenbergvirus overbrengen.

Om parasieten op afstand te houden in de stal gebruik je een pour- on product, deze zijn 7 tot 11 weken werkzaam. Het gebruik van middelen tegen maden is ook aan te raden in stallen.

Vergeet ook het jongvee niet. Zorg voor voldoende ventilatie en vliegenvangers in de stal. Vliegen en muggen hebben warmte en vocht nodig om zich voort te planten. Stilstaand water op het erf bevordert de voorplanting, zorg dus voor een schoon erf. En hoe schoner de koeien, hoe minder de overlast.

Zijn er veel vliegen en is een dier sloom, temperatuur het dier, check vacht en uier en waarschuw de dierenarts.

Farmaceut Virbac heeft een nieuwe behandeling ontwikkeld die zich onderscheidt in zowel effectiviteit en toedieningsgemak. Deltanil Pour-on is een geregistreerde topicale behandeling die besmettingen door uitwendige parasieten voorkomt. Eén van de vele voordelen van dit product is ook de lange houdbaarheid bij aangebroken verpakkingen. Zo is mogelijk om meerdere keren tijdens het seizoen te behandelen.
 

Vraag voor meer informatie je dierenarts.