Workshop Waterkwaliteit

Slecht drinkwater? Minder melk!

Smakelijk en schoon drinkwater is één van de belangrijkste onderdelen van voeding. Een melkkoe drinkt gemiddeld 100 tot 200 liter per dag. Drinkwater waarvan de kwaliteit en smakelijkheid onvoldoende is, wordt niet goed opgenomen. Bij te weinig opname van water kost dit melk. Smakelijkheid en kwaliteit van drinkwater zijn dus essentieel voor zowel diergezondheid als een goede productie. 

Van het voer weten we na bemonstering hoe het zit. Maar wat weten we van het drinkwater? Te weinig!

Er zit vaak een groot verschil in waterkwaliteit tussen het water in de bron (b.v leidingnet) en de plaats waar het gedronken wordt (de drinkbak). De reinheid van de drinkbak en het leidingensysteem spelen hierbij een belangrijke rol. Aan de binnenkant van de leidingen kan zich een “biofilm“ vormen. Dit is een soort “tandplak“ welke vol zit met bacteriën en andere micro-organismen. Vooral tyleenleidingen zijn hier gevoelig voor. Dit kan schadelijk zijn voor de diergezondheid vanwege het kiemgetal (bacteriële verontreiniging).

De smakelijkheid van het drinkwater wordt o.a. bepaald door de hoeveelheid IJzer, aanwezige zouten, de waterhardheid en een aantal organische stoffen. Hoe lekkerder het water, hoe meer het wordt opgenomen. Dit kan liters melk schelen (van 2 tot 3 liter gemiddeld per dag). Hoe gezond het water is wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van een biofilm.

Sinds kort kunnen wij het drinkwater onderzoeken in ons eigen lab. Met één monster uit de drinkbak weten we binnen een week wat de kwaliteit en smakelijkheid van het drinkwater is en kunnen we hier een advies op afstemmen. We onderzoeken alle stoffen die van invloed zijn op de smakelijkheid en op alle chemische stoffen (uitgezonderd zware metalen) die de gezondheid kunnen beïnvloeden:

  • hardheid,
  • pH
  • Ammonium
  • Ammoniak
  • Nitriet
  • Nitraat
  • MangaanI
  • IJzer
  • Ca/Mg
  • Totale kiemgetal.

Op donderdag 20 juli geven wij een workshop met als thema “Waterkwaliteit’ met ‘Hittestress’ als aanvullend thema. Het programma van deze workshop ziet er als volgt uit:

13.30 – inloop

13.45 – uitslagen watermonsters en lezing waterkwaliteit Ton Westerhout

14.30 – hittestress Jan Lievaart

15.15 – koffie

15.30 – rondgang stal, uitleg preventie hittestress en risicofactoren drinkwater met checklist die je thuis kunt toepassen

16.30 – sluiting

 

Combineer het laten onderzoeken van drinkwater met de workshop en betaal € 100,-

Alleen wateronderzoek kost € 60,-

Alleen de cursus kost € 50,-