Huisvesting

Optimale huisvesting voor de beste prestatie

Huisvesting
Huisvesting van koeien ziet er op bijna elk bedrijf anders uit. Ieder heeft zijn eigen opvattingen over wat het beste voor de dieren zou zijn. Wij als dierenartsen komen op veel verschillende bedrijven en zien daardoor ook de effecten en resultaten van de verschillende vormen van huisvesting voor zowel de melk- en droge koeien, kalveren en pinken. Graag delen wij deze ervaringen met onze veehouders. Bijvoorbeeld wanneer je wil optimaliseren of toe bent aan verbouw of nieuwbouw.

Melkkoeien
Bij melkkoeien zijn ligboxen vaak een belangrijk aandachtspunt. Ligboxbedekking en afmetingen van de ligbox moeten ervoor zorgen dat koeien snel gaan liggen, zo goed mogelijk kunnen rusten en herkauwen. Voor wat betreft stalindelingen: bij nieuw- en verbouw letten wij onder andere op dode punten in de stal, separatie mogelijkheden en looplijnen voor zowel de koe als veehouder. Ventilatie is vaak een aandachtspunt.

Droge koeien
Voor droge koeien geldt, net als voor de melkkoeien, dat ligboxen zo ideaal mogelijk moeten zijn. Ook is voldoende vreet- en loopruimte belangrijk. De droge koe moet niets in de weg staan om zoveel mogelijk voer op te nemen. Daarnaast moet ze voldoende energie verbranden door te bewegen. Het afkalfhok dient bij voorkeur ook in de buurt te zijn van de droge koeien. Hierdoor is er zo min mogelijk verplaatsing. Voorwaarde van dit hok is dat het voldoende ruim is.  

Pinken
Voor pinken is het belangrijk om te zorgen dat er logische groepsindelingen gemaakt worden. De groepen moeten niet te groot zijn om concurrentie tussen de leeftijdsgroepen te voorkomen.  

Kalveren
Om diarree te voorkomen of verminderen moet de kraamafdeling altijd zo schoon en netjes mogelijk zijn. Er zijn vele soorten kalverhokjes met verschillende ervaringen van veehouders. Wij vinden het altijd belangrijk dat er voldoende hokjes aanwezig zijn en dat ze bij voorkeur na gebruik minimaal 2 weken leeg staan. Kalverhokjes moeten dan ook makkelijk te reinigen zijn. Probeer daarna in de melkperiode de groepen kalveren niet te groot te maken (max 4-6) en dat deze groepen gelijk van samenstelling zijn. Zeker bij het gebruik van een drinkautomaat.

Terug naar Informatie
Ga naar Kleine herkauwers