Infectieziekten

Een gezonde veestapel hebben en houden

Iedere veehouder wil zijn veestapel zo gezond mogelijk hebben en houden. Specifieke virussen en bacteriën die een koe ziek kunnen maken worden goed in de gaten gehouden. Er wordt continue bekeken of het bedrijf vrij is van verwekkers die problemen kunnen veroorzaken. Verlaagde melkproductie, vruchtbaarheidsproblemen, luchtwegproblemen en verwerpen zijn enkele voorbeelden.

Diergezondheidsprogramma’s
Vanuit de verschillende zuivelorganisaties en soms vanuit de overheid wordt er van jouw bedrijf verwacht dat het deelneemt aan verschillende diergezondheidsprogramma’s met betrekking tot verschillende dierziekten.
Hierbij kun je onder andere denken aan BVD, IBR, Salmonella en Para-TBC.
Begrijpelijk dat het niet altijd bij te houden is wanneer welk onderzoek moet plaatsvinden en wat er dan precies moet gebeuren. Moet er bloed getapt worden of mestmonsters genomen? Omdat jij het als veehouder al druk genoeg hebt, houden wij als dierenarts in de gaten of en welke onderzoeken op het bedrijf dienen te gebeuren.
Daarbij houden we uitslagen van de onderzoeken nauwlettend in de gaten. Uitslagen worden teruggekoppeld naar jou als veehouder en samen kunnen we onderzoeken welk programma het best past bij jouw bedrijf.

Contact met de gezondheidsdienst
Bij Van Stad tot Wad ontzorgen wij onze veehouders en nemen het grootste gedeelte van het contact met de GD in Deventer voor onze rekeningen. Daarnaast denken we actief mee met jouw bedrijf om vervelende situaties of statusverlies te voorkomen!
In het geval van het BVD-, en IBR-virus controleren we proactief de aansturingen vanuit de GD, zodat bloedmonsters binnen de gestelde periode genomen worden.
We helpen veehouders in ons gebied de komende 2 jaar vrij te worden.

Het aanpakken van infectieziekten op het bedrijf
Bij Paratuberculose en Salmonellose helpen we bij veehouders waar de bacterie aanwezig is hiervan af te komen. We monitoren statussen en zullen hierover proactief met je in gesprek gaan.
Ons streven is om alle Salmonella bedrijven met een N3 status in N2 status te krijgen. Bedrijven met een N2 status willen we ondersteunen binnen twee jaar status N1 te hebben.

Het aanpakken van een infectieziekte op het bedrijf kan veel vragen oproepen. Hoe doe je dat? En wat is de juiste manier om dit praktisch en effectief te monitoren? Dat zijn bij uitstek vragen waar wij je bij kunnen helpen. Bel voor meer informatie gerust met ons telefonisch spreekuur.

Terug naar Informatie
Ga naar Jongvee